ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Statystyki konkursów 2012

Statystyki konkursów 2012

Zachęcamy do zapoznania się ze statystykami konkursów Narodowego Centrum Nauki w roku 2012. Publikacja zawiera m.in. informację na temat autorów wniosków o finansowanie badań składanych do Centrum i kosztów w projektach badawczych oraz stażach podoktorskich. Drukowana wersja statystyk jest dostępna w biurze NCN. Elektroniczna wersja statystyk.

Narodowe Centrum Nauki
02.10.2013 13:04
10.10.2013 15:17