ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Udział dyrektora NCN w XVI Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych

Udział dyrektora NCN w XVI Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych

Narodowe Centrum Nauki
27.01.2014 14:28
04.02.2014 15:17