ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Uruchomienie Partner Search Tool do poszukiwania partnerów naukowych w ramach konkursu JPI AMR 2018

Uruchomienie Partner Search Tool do poszukiwania partnerów naukowych w ramach konkursu JPI AMR 2018

Narodowe Centrum Nauki
05.02.2018 14:46
13.02.2018 15:18