ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Zalecenia dot. przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania przez NCN

Zalecenia dot. przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania przez NCN

Informujemy, że w sekcji Raportowanie – projekty z NCN zamieszczone zostały zalecenia dotyczące przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki
26.08.2013 14:12
11.09.2013 17:17