ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Bigorajski Jarosław / Tematyka prac badawczo - naukowych

Tematyka prac badawczo - naukowych

  • Energetyka słoneczna: kolektory słoneczne, fotowoltaika, systemy pasywne
  • Opłacalność inwestycji w OZE
  • Ustawa o odnawialnych źródłach energii