ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Bigorajski Jarosław / Tematyka prac przejściowych

Proponowana tematyka prac przejściowych oraz projektów obliczeniowych

Zapraszam do realizacji prac przejściowych inżynierskich, prac przejściowych magisterskich oraz projektów obliczeniowych.

Możliwy wybór jednego z poniższych tematów, modyfikacja jednego z tych tematów jak również propozycje własnych tematów:

1. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w świetle ustawy o OZE.

2. Analiza wpływu bilansowania półrocznego energii oraz taryf gwarantowanych na opłacalność instalacji fotowoltaicznej.

3. Analiza dostępności oraz propozycje wykorzystania energii promieniowania słonecznego w wybranej miejscowości.

4. Kolektory słoneczne. Analiza efektywności, modelowanie, symulacje.

5. Ogniwa fotowoltaiczne. Ocena efektywności energetycznej i analiza współczesnych i perspektywicznych rozwiązań.

6. Hybrydowe kolektory słoneczne PV/T. Przegląd rozwiązań oraz ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej.

7. Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej grzewczych instalacji słonecznych.

8. Wymiarowanie i symulacja działania grzewczych instalacji słonecznych.

9. Modelowanie matematyczne i symulacja działania grzewczej instalacji słonecznej.

10. Magazynowanie energii w grzewczych instalacjach słonecznych. Rodzaje magazynów energii, zasada działania, ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej.

11. Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej w Polsce. Ocena potencjału energii słonecznej oraz analiza możliwych do wdrożenia rozwiązań. 

12. Ocena energetyczna wybranej instalacji słonecznej.