ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Błogowska Karolina

Karolina Błogowska

dr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 110, e-mail: Karolina.Blogowska@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 89

 

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Starszy wykładowca w Zakładzie Termodynamiki

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp.

 • Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej – członek
 • Rzeczoznawca MEN do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie Technik Awionik

 

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Zagadnienia wymiany ciepła
 • Odnawialne źródła energii

Dydaktyka:

 • Heliotechnika
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Termodynamika
 • Wymiana Ciepła

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Energetyka odnawialna.

Ważniejsze publikacje:

 1. Bader P. Błogowska K. „Laboratorium termodynamiki” skrypt OWPW 2008, ISBN 987-83-7207-727-1
 2. Błogowska K. „Wood as biomass: combustion and co–combustion with coal” “Renewable energy-Innovative Technologies and New Ideas” Materiały konferencyjne “SOLPOL2008” WPW 2008. ISBN 978-83-7207-783-7
 3. Błogowska K “Biomasa jako paliwo w kontekście wartości jej ciepła spalania” Polska Energetyka Słoneczna, kwartalnik PTES Nr 3-4/2007, PTES- ISES, 2008, ISSN 1730-2420
 4. Rajewski A. Błogowska K Błaszczyk J „Możliwości zastosowania ciekłych biopaliw w energetyce”. OWPW, Prace Naukowe PW Zeszyt 33, 2009r. str. 59-66
 5. Błaszczyk J, Błogowska K, Rajewski A. „Energy production from urban waste” Archives of Energetics, 2010.
 6. Błogowska K. „Badanie ciepła spalania pestek i odpadów sadowniczych” Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 2010
 7. Błogowska K. Hazard related to renewable Power Engineering. Prace Naukowe PW Konferencje, X Konferencja PBEC 2011, zeszyt 27, str 17-19

Oraz publikacje dotyczące różnych aspektów energii odnawialnej na konferencjach organizowanych przez KNE w latach 2008-2012

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • PL0460 Profesjonalne partnerstwo między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania źródeł energii odnawialnej: szkolnictwo wyższe, szkolenia praktyczne oraz badania w dziedzinie energii odnawialnej. Projekt finansowany przez EEA Grants, czas realizacji 2009-2011.

 

Działalność organizacyjna:

 • Sekretarz Komisji Egzaminów Dyplomowych dla ITC (egzaminy magisterskie).