ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Mężyk Łukasz / Publikacje

Publikacje

Lista publikacji

  • Oleszczak, P. Mężyk, Ł. Wolański, P., Experimental research on influence of geometrical configuration on high pressure hydrogen outflow ignition proces”, Journal of KONES vol. 16, No. 4, 2009, Institute of Aviation, str. 357-366.
  • Mężyk Ł., Kobiera A., „Możliwości zastosowania superkondensatorów w napędach satelitarnych”, Postępy Astronautyki, tom 31, numer 1, 2009, Polskie Towarzystwo Astronautyczne, str 32-51.
  • Mężyk Ł., Paziński A., Florczuk W., Kobiera A.,”Research on design of pulsed resistojet” Proceedings of 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, 18-20 May 2011, Poznań, Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, str.37-42.
  • Kobiera A., Mężyk Ł.”Design and Performance Study of a low thermal inertia resistojet model”, Proceedings of Space Propulsion 2012 publikacja w formie CD.
  • Kobiera A., Kindracki J., Boruc Ł., Mężyk Ł.”Numerical optimization of a novel resistojet powered by supercapacitors”, Nonequilibrium processes in plasma, combustion and atosphere, Torus Press, Moscow, 2012, str 159-164.
  • Mężyk Ł., Kobiera A., Boruc Ł., Biczel P., Wolański P., „New kind of resistojet with power system based on supercapacitors”, 5th European Conference for Aeronautics and Space Sciences EUCASS 2013, publikacja w formie CD, ISNN: 978-84-941531-0-5.
  • Mężyk Ł., Kobiera A., Boruc Ł. Biczel P., Wolanski P. „Resistojet thruster with a power system based on supercapacitors”, Challenges of modern technology vol 5 No. 3, July-September 2014, ISSN 2082-2863.
  • Mężyk Ł., Boruc Ł., Kobiera A., Kindracki J., Seweryn K., Rybus T. „Innovative Resistojet Propulsion System Application to Robotic Space Platforms” Aerospace Robotics II: Geoplanet - Earth and Planetary Sciences, str. 49-58, 2015, ISSN 2190-5193