ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Milewski Jarosław / Dydaktyka / Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych / Ogłoszenia / Podczas mojej nieobecności (Marzec--Wrzesień 2013) zajęcia prowadzi mgr inż. Marcin Wołowicz

Podczas mojej nieobecności (Marzec--Wrzesień 2013) zajęcia prowadzi mgr inż. Marcin Wołowicz

You need to be logged in to get access to the forums. You can do so here

Author Message

Jarosław Milewski

Wtorek 02 Kwiecień 2013 11:42:48

W sprawach związanych z przedmiotem proszę się kierowac do niego.