ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Milewski Jarosław / Dydaktyka / Teoria Maszyn Przepływowych

Teoria Maszyn Przepływowych

Nowy obraz
Podstawy teoretyczne - zastosowania metod termodynamiki i mechaniki płynów. Teoria stopnia maszyny wirnikowej. Grupy stopni. Charakterystyki stopni i grupy stopni. Zastosowania analizy wymiarowej. Badania doświadczalne i zasady wykorzystania ich wyników w prpktyce projektowania.
Prowadzący wykład:

Miller Andrzej

prof. dr hab. inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 411, e-mail: Andrzej.Miller@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 86, 22 825 29 01

Prowadzący ćwiczenia:

Milewski Jarosław

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój nr 413,  e-mail: Jaroslaw.Milewski@itc.pw.edu.pl tel.22 234 52 07

  Materiały dla studentów