ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Milewski Jarosław / Dydaktyka / Układy Hybrydowe w Energetyce, T5 / Ogłoszenia / Zajecia planowane na 29 X zostają przełożone o tydzień (5 XI)

Zajecia planowane na 29 X zostają przełożone o tydzień (5 XI)

You need to be logged in to get access to the forums. You can do so here

Author Message

Jarosław Milewski

Wtorek 22 Październik 2013 14:59:19

Zajecia planowane na 29 X zostają przełożone o tydzień (5 XI)

Tadeusz Kaźmierczak

Sobota 02 Listopad 2013 13:17:13

A czy następne zajęcia odbędą się zgodnie z pierwotnym grafikiem (t.j. 12.11), czy 2 tygodnie po wcześniejszych, czyli 19.11?