ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Rajewski Adam / Energy Sources & Conversion / Homework 2012/2013