ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Wasik Michał

Michał Wasik

mgr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 209, e-mail: michal.wasik@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 44

Konsultacje: piątek, 10-12.

Dydaktyka:

  • Termodynamika I
  • Termodynamika II
  • Thermodynamics II
  • Metody Numeryczne w Wymianie Ciepła

Tematyka Badawcza:

Modelowanie wymiany ciepła i masy w ośrodkach porowatych.

Publikacje Naukowe (Repozytorium)

Udział w projektach i grantach badawczych:

2019-: „Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall", POIR.04.01.02-00-0099/16