ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Wojdan Konrad / Obszar zainteresowań naukowych

Obszar zainteresowań naukowych

Article index

  1. Wojdan Konrad
  2. Obszar zainteresowań naukowych
  3. Publikacje i patenty

Obszarem moich zainteresowań naukowych jest:

1. Zaawansowana regulacja, optymalizacja i modelowanie procesów przemysłowych. Koncentruję się głównie na procesach zachodzących:

a. w bloku energetycznym konwencjonalnej elektrowni parowej,

b. w podziemnych magazynach gazu,

c. w sieci ciepłowniczej.

2. Bioinformatyka, informatyka medyczna i statystyczna analiza danych medycznych (http://bioinformatics.tt.com.pl/);

3. Metody Sztucznej Inteligencji inspirowane biologią;

4. Aplikacje dla osób niewidomych.