ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Seredyński Mirosław

Mirosław Seredyński

Dr hab. inż., prof. uczelni  – Zakład Termodynamiki pokój 203, e-mail:  miroslaw.seredynski@pw.edu.pl tel. 22 234 52 51

   Poniedziałek  Wtorek    Środa      Czwartek  Piątek Sobota Niedziela
08-09              
09-10              
10-11    Seminarium Zrówn. Trans. Energii
 T5
       
11-12            
12-13 Thermodynamics
 T311
      konsultacje    
13-14            
14-15   konsultacje        
15-16            
16-17              
17-18              
18-19              
19-20              

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Rozliczanie obciążeń dydaktycznych w Zakładzie Termodynamiki
 • Koordynator systemu USOS z ramienia Zakładu Termodynamiki

 Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Członek stowarzyszony Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk
 • Członek zespołu edytorskiego czasopisma Journal of Power Technologies, wydawanego w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Mikro-makroskalowe modelowanie numeryczne krystalizacji stopów metali.
 • Mikroskalowe modelowanie wzrostu struktur dendrytycznych w stopach metali.
 • Modelowanie numeryczne transportu ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych.
 • Modelowanie numeryczne przepływów dwufazowych.
 • Modelowanie numeryczne procesów magazynowania energii w materiałach zmiennofazowych.
 • Modelowanie numeryczne procesu stabilizacji temperatury z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych i mikrowymienników ciepła.
 • Wymiana ciepła w materiałach kompozytowych.
 • Modelowanie numeryczne ablacji.

Dydaktyka:

Wykaz prowadzonych obecnie zajęć dydaktycznych:

 • Zrównoważony Transport Energii (wykład + ćwiczenia, sem. letni, I sem. st. magisterskich)
 • Metody Numeryczne w Wymianie Ciepła (lab. komputerowe, sem. letni, I sem. st. magisterskich)
 • Numerical Methods in Heat Transfer (lab. komputerowe, sem. letni, I sem. st. magisterskich)
 • Thermodynamics I (ćwiczenia, sem. letni, II sem. st. inzynierskich)
 • Wymiana Ciepła I (En.) (ćwiczenia, sem. zimowy, III sem. st. inżynierskich)
 • Termodynamika III (ćwiczenia, sem. zimowy, III sem. st. inżynierskich)
 • Zaawansowana Wymiana Ciepła (wykład + ćwiczenia, sem. zimowy, II sem. st. magisterskich).

 Tematyka prac dyplomowych i przejściowych: 

 • Modelowanie wzrostu ziarna fazy stałej z zastosowaniem metody level set.
 • Modelowanie wzrostu ziarna fazy stałej z zastosowaniem metody entalpowej.
 • Rozwiązanie zagadnienia wzrostu ziarna fazy stałej w programie Fluent.
 • Modelowanie transportu ciepła w materiale kompozytowym.
 • Modelowanie transportu ciepła w piankach metalicznych o porach otwartych, wypełnionym materiałem zmiennofazowym.  
 • Modelowanie krystalizacji stopu dwuskładnikowego z wykorzystaniem modelu jednoobszarowego (model mieszanin).
 • Modelowanie krystalizacji stopu dwuskładnikowego z wykorzystaniem modelu dwuobszarowego (model Eulerowski).
 • Modelowanie przepływów dwufazowych, ze zmianą fazy.
 • Modelowanie wymrażania zmienionych chorobowo tkanek.
 • Modelowanie ablacji z wykorzystaniem programu Fluent.

Ważniejsze publikacje:  

 • Seredyński, M., Banaszek, J. Numerical study of crystal growth kinetics influence on prediction of different dendritic zones and macro-segregation in binary alloy solidification (2019) International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, DOI: 10.1108/HFF-11-2018-0712
 • Łapka, P., Seredyński, M., Furmański, P. Investigation of thermal interactions between the exhaust jet and airplane skin in small aircrafts (2019) Progress in Computational Fluid Dynamics, 19 (1), pp. 35-43. DOI: 10.1504/PCFD.2019.097596
 • Łapka, P., Seredyński, M., Ćwik, A. Preliminary study on supercritical hydrogen and bleed air heat exchanger for aircraft application (2018) Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 232 (12), pp. 2231-2243. DOI: 10.1177/0954410017711723
 • Seredyński, M., Rebow, M., Banaszek, J. The role of the dendritic growth model dimensionality in predicting the Columnar to Equiaxed Transition (CET) (2018) Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, 54 (8), pp. 2581-2588. DOI: 10.1007/s00231-017-2070-z
 • Seredynski, M., Battaglioli, S., Mooney, R.P., Robinson, A.J., Banaszek, J., McFadden, S. Code-to-code verification of an axisymmetric model of the Bridgman solidification process for alloys (2017) International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 27 (5), pp. 1142-1157.  DOI: 10.1108/HFF-03-2016-0123
 • Kozłowska, A., Łapka, P., Seredyński, M., Teodorczyk, M., Dąbrowska-Tumańska, E. Experimental study and numerical modeling of micro-channel cooler with micro-pipes for high-power diode laser arrays (2015) Applied Thermal Engineering, 91, pp. 279-287. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2015.08.019
 • Seredyński, M., Łapka, P., Banaszek, J., Furmański, P. Front tracking method in modeling transport phenomena accompanying liquid-solid phase transition in binary alloys and semitransparent media (2015) International Journal of Heat and Mass Transfer, 90, pp. 790-799.  DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.07.016
 • Seredyński, M., Banaszek, J. Front tracking approach to modeling binary alloy solidification: Accuracy verification and the role of dendrite growth kinetics (2014) International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 24 (4), art. no. 17109943, pp. 920-931. DOI: 10.1108/HFF-02-2013-0069
 • Banaszek, J., Seredynski, M. The accuracy of a solid packing fraction model in recognizing zones of different dendritic structures (2012) International Journal of Heat and Mass Transfer, 55 (15-16), pp. 4334-4339. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.03.082  
 • Seredyński, M., Banaszek, J. Front tracking based macroscopic calculations of columnar and equiaxed solidification of a binary alloy (2010) Journal of Heat Transfer, 132 (10), pp. 1-10. DOI: 10.1115/1.4001362

 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

Projekty krajowe

 • Główny wykonawca, kluczowa kadra B+R, POIR.01.01.01-00-1259/17, Opracowanie nowej generacji odwadniaczy działających w oparciu o strumienicę, finansowanie: NCBiR, realizacja: ENEON Sp. z o.o., 2018-2021, w trakcie realizacji.
 • Główny wykonawca, POIR.04.01.02-00-0099/16, Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall, finansowanie: NCBiR, realizacja: Politechnika Warszawska, 2017-2020, w trakcie realizacji.
 • Główny wykonawca, DOB-BIO8/07/01/2016, Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji, HIPERGOL, finansowanie: NCBiR, realizacja: Politechnika Warszawska, 2017-2020, w trakcie realizacji.
 • Główny wykonawca, 657466, PhD on Innovation Pathways for TES, InPath-TES, finansowanie: EU Horizon 2020, realizacja: Politechnika Warszawska, 2015-2018, zrealizowany.
 • Główny wykonawca, IP2012 021172, Budowa symulatora numerycznego złożonych procesów cieplno-przepływowych w ośrodkach półprzeźroczystych zawierających wiele ruchomych i ewoluujących obiektów, finansowanie: MNiSW, Politechnika Warszawska, 2013-2015, zrealizowany.
 • Główny wykonawca WP6.4, AAT.2011.4.4-4, Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft, ESPOSA, finansowanie: EU PF 7, realizacja: Politechnika Warszawska, 2011-2015, zrealizowany.
 • Wykonawca, Thermal Energy Storage - Phase Change Materials based Spiral Heat Exchanger (PCM-SHE-TES), finansowanie: International Energy Research Centre (IERC), Cork, Irlandia, realizacja: Politechnika Warszawska, zrealizowany.
 • Główny wykonawca, POIG.01.01.02-00-097/09, Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej, TERMET, finansowanie: NCBiR, realizacja: Politechnika Warszawska, 2010-2013, zrealizowany.
 • Wykonawca, COST Action TU0802, Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings, NeCoEPCM, finansowanie: EU PF 7, realizacja: Politechnika Warszawska, 2009-2013, zrealizowany.
 • Wykonawca, N R02 000406, Wykorzystanie przemiany fazowej do konstrukcji układów chłodzenia matryc diod laserowych dużej mocy, finansowanie: NCBiR, realizacja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 2009-2012, zrealizowany.
 • Główny wykonawca, N N512 457840, Numeryczny symulator mikro i makro-struktur powstających w procesach cieplnych towarzyszących krystalizacji dwuskładnikowego stopu metali, finansowanie: NCN, realizacja: Politechnika Warszawska, 2011-2015, zrealizowany.
 • Główny wykonawca, N N512 459936, Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego, finansowanie: MNiSW/NCN, realizacja: Politechnika Warszawska, 2009-2012, zrealizowany.
 • Główny wykonawca, projekt promotorski, N N512 361634, Mikro-makroskopowy model krzepnięcia roztworu dwuskładnikowego, finansowanie: MNiSW, realizacja: Politechnika Warszawska, 2008-2010, zrealizowany.
 • Główny wykonawca, praca własna – grant rektorski, 503/R/1131/0026/009, Mikro-makroskopowy model krzepnięcia roztworu dwuskładnikowego, finansowanie: środki statutowe jednostki, realizacja: Politechnika Warszawska, 2009-2010, zrealizowany.
 • Wykonawca, uczelniany projekt badawczy, Badanie możliwości zastosowania porowatych metali jako zasobników materiału PCM w radiatorach do chłodzenia elektroniki, finansowanie: środki statutowe jednostki, realizacja: Politechnika Warszawska, 2009-2010, zrealizowany.
 • Wykonawca, 3 T10B 018 29, Mikro-makroskopowe modelowanie procesu krzepnięcia układu binarnego, finansowanie: MNiSW, realizacja: Politechnika Warszawska, 2005-2008, zrealizowany.

Projekty międzynarodowe

 • EU Horizon 2020, PhD on Innovation Pathways for TES, InPath-TES, 2015-2018, (konsorcjum składające się z 22 podmiotów, udział w spotkaniach komitetu sterującego, konsultowanie i uzgadnianie zakresu prac, współpraca przy realizacji projektu).
 • EU PF 7 Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft, ESPOSA, 2011-2015 (konsorcjum realizujące WP6.4 składające się z 7 podmiotów, udział w spotkaniach i telekonferencjach, konsultowanie i uzgadnianie zakresu prac, raportowanie, współpraca przy realizacji projektu).
 • EU PF 7, COST Action TU0802, Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings, NeCoEPCM, 2009-2013 (współpraca przy realizacji projektu).

  Ważniejsze ekspertyzy:

 • Symulacje numeryczne rozkładu temperatury na płaszczu włazu kotła odzysknicowego, ekspertyza zlecona przez „Izomar-Polref” Sp. z o.o. Warszawa, 2014,
 • Wykonanie prac eksperckich i doradczych (analiza i optymalizacja pracy kolektora powietrznego w maszynie wydmuchowej, przygotowanie wniosku do programu NCBiR Innotech 2013), finansowanie: SMF Poland Sp. z o.o. (jako jeden z wykonawców)
 • Obliczenia wymiany ciepła, analiza i projekt wymiennika ciepła między ciekłym wodorem a powietrzem dla określonych warunków granicznych, finansowanie: WSK „PZL-Rzeszów” SA, 2012, (jako jeden z wykonawców)
 • Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła oraz badania termowizyjne izolacji kadłuba WP turbiny Lang 25 (TZ4) w Tarnowie – Mościcach, ekspertyza zlecona przez ALSTOM Power Sp. z o.o. Oddział w Elblągu, 2006-2007. (jako jeden z wykonawców)
 • T.S. Wiśniewski, M. Seredyński, P. Łapka, Numeryczna analiza pól temperatury i naprężeń kadłuba WP turbiny Lang 25 (TZ4) w Tarnowie – Mościcach, ekspertyza zlecona przez ALSTOM Power Sp. z o.o. Oddział w Elblągu, 2006-2007. (jako jeden z wykonawców)

Działalność organizacyjna:

 • Udział w komitecie organizacyjnym spotkania roboczego European Engine Technology Workshop NEWAC, 2-3 czerwca 2009, Warszawa.
 • Udział w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji SolPol 2008 – Innovative Technologies and New Ideas, 22-26 września 2008, Warszawa.

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Dwuletnie stypendium, w "konkursie dla młodych doktorów PW", przyznawane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW w konkursie nr: CAS/17/POKL
 • Indywidualna nagroda JM Rektora Politechniki Warszawskiej, indywidualna stopnia II, 1.10.2010 r.
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Warszawa, 13.04.2010 r.

 Osiągnięcia w kształceniu kadr:

 • Byłem promotorem 5 pracy dyplomowych inżynierskich i 5 prac dyplomowych magisterskich oraz prowadziłem co najmniej 29 projektów obliczeniowych i prac przejściowych na studiach I i II stopnia.
 • Byłem promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Kubisia pt.: „Study on modification of effective thermal properties of epoxy-based composites”, która została realizowana na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie energetyka. Otwarcie przewodu: listopad 2017 r. obrona: wrzesień 2019r.

Inne:

Staże naukowe:

 • Czteromiesięczny staż w Trinity College Dublin, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Dublin, Ireland, od 1.04.2015 do 31.07.2015.
 • Dwumiesięczny staż w Dublin Institute of Technology, College of Engineering and the Built Environment, Dublin, Ireland, od 1.08.2015 do 30.09.2015.

Recenzje do czasopism

 • Aerospace Science and Technology – 1 recenzja
 • Aircraft Engineering and Aerospace Technology - 2 recenzje
 • Applied Thermal Engineering – 4 recenzje
 • Archive of Mechanical Engineering – 2 recenzje
 • Biuletyn WAT – 2 recenzje
 • Heat and Mass Transfer – 4 recenzje
 • International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow – 1 recenzja
 • Journal of Applied and Computational Mechanics – 1 recenzja
 • Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering – 1 recenzja
 • Transactions of Nonferrous Metals Society of China – 5 recenzji

Materiały dydaktyczne (dostępne po zalogowaniu się)