ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Wasik Michał

Michał Wasik

mgr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 209a, e-mail: michal.wasik@pw.edu.pl tel. 22 234 52 74

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela
 10-11  konsultacje
 T209a
       10-11 konsultacje
 T209a
   

Tematyka prac badawczo – naukowych:

Modelowanie numeryczne wymiany ciepła i masy:

 • Obliczeniowa mechanika płynów - obliczeni CFD (Ansys Fluent)
 • Modelowanie procesu suszenia - implementacja modelu nierównowagowego w oprogramowaniu Ansys Fluent
 • Modelowanie przy użyciu rozwiązań analitycznych i wzorów empirycznych (autorskie kody)

Dydaktyka:

 • Termodynamika I
 • Termodynamika II
 • Thermodynamics II
 • NZiKEO
 • ARES
 • ESaC

Ważniejsze publikacje:  

 • Łapka Piotr, Wasik Michał, Ziółkowski Dariusz: Ocena zasięgu cieplnego strug wylotowych z kominów przemysłowych w kontekście ograniczenia lotów w ich pobliżu, w: Przemysł Chemiczny, vol. 98, nr 5, 2019, ss. 757-760, DOI:10.15199/62.2019.5.11
 • Cieślikiewicz Łukasz, Wasik Michał, Kubiś Michał [i in.]: Development of the experimental stand with centrally located specimen for the investigation of heat and moisture phenomena in porous building materials, w: Civil and Environmental Engineering Reports, vol. 29, nr 1, 2019, DOI:10.2478/ceer-2019-0005
 • Łapka Piotr, Wasik Michał: Analysis of temperature distribution in outlet streams from industrial chimneys, w: Contemporary Issues of Heat and Mass Transfer / Kruzel Marcin, Kuczyński Waldemar (red.), vol. 1, 2019, ISBN 978-83-7365-513-3, ss. 369-384
 • Wasik Michał, Cieślikiewicz Łukasz, Łapka Piotr [i in.]: Initial credibility analysis of a numerical model of heat and moisture transfer in porous building materials, w: COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN ENGINEERING (TKI’2018): Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, AIP Conference Proceedings, vol. 2078, 2019, AIP Publishing, ISBN 978-0-7354-1806-6, ss. 0201061-0201066, DOI:10.1063/1.5092109
 • Wasik Michał, Bugaj Marcin, Mik Krzysztof [i in.]: Optimization of PVT geometry in application of ground heat source regeneration, w: COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN ENGINEERING (TKI’2018): Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, AIP Conference Proceedings, vol. 2078, 2019, AIP Publishing, ISBN 978-0-7354-1806-6, ss. 0200911-0200916, DOI:10.1063/1.5092094
 • Łapka Piotr, Wasik Michał, Furmański Piotr [i in.]: Preliminary mathematical and numerical transient models of convective heating and drying of a brick, w: Conference Proceedings, XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer, Vol. 1 / Tao Wen-Quan (red.), 2018, ISBN 000000000000, ss. 334-335, DOI:10.1051/matecconf/201824001022
 • Wasik Michał, Bugaj Marcin, Wiśniewski Tomasz [i in.]: Mathematical model of flat plate solar thermal collector and its validation, w: Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2018 (HTRSE-2018) / Kujawa Tomasz, Stachel Aleksander A., Zapałowicz Zbigniew (red.), E3S Web of Conferences, vol. 70, 2018, EDP Sciences, ss. 010191-010197, DOI:10.1051/e3sconf/20187001019
 • Cieślikiewicz Łukasz, Wasik Michał, Kubiś Michał [i in.]: Developement of the experimental stand with centrally located specimen for investigation of heating and drying proces in the porous building materials, w: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy Systems in the Near Future: Energy, Exergy and Economics / Stanek Wojciech [i in.] (red.), 2018, Institute of Thermal Technology, ISBN 978-83-61506-46-1, ss. 169-177
 • Cieślikiewicz Łukasz, Łapka Piotr, Wasik Michał [i in.]: Development of the experimental stand for investigation of heating and drying phenomena in the porous building materials with one surface of the sample exposed to the flowing air, w: Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2018 (HTRSE-2018) / Kujawa Tomasz, Stachel Aleksander A., Zapałowicz Zbigniew (red.), E3S Web of Conferences, vol. 70, 2018, EDP Sciences, ss. 030031-030037, DOI:10.1051/e3sconf/20187003003
 • Cieślikiewicz Łukasz, Wasik Michał, Łapka Piotr [i in.]: Numerical investigation of flow stabilization in a channel with rapid change of flow direction, w: COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN ENGINEERING (TKI’2018): Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, AIP Conference Proceedings, vol. 2078, 2019, AIP Publishing, ISBN 978-0-7354-1806-6, ss. 0200901-0200906, DOI:10.1063/1.5092093
 • Pełna lista publikacji (Repozytorium Politechniki Warszawskiej)

 Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • „Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall", POIR.04.01.02-00-0099/16, 2018-2020
 • „Opracowanie nierównowagowego modelu wymiany ciepła, powietrza i wilgoci w materiałach budowlanych z biokomponentami", NCN Preludium, 2021-

 Ważniejsze ekspertyzy:

 • Analiza rozkładu temperatur spalin wypływających z kominów wylotowych turbin agregatów sprężających TUCO zlokalizowanych na terenie tłoczni gazu w kontekście ograniczenia lotów nad i w pobliżu tłoczni oraz analiza rozkładu tlenu dla kominów TUCO i kolumny wydmuchowej”, 2019