ITC / Ogłoszenia ITC / Seminarium projektowe MOLCAR - 13 czerwca 2023

Seminarium projektowe MOLCAR - 13 czerwca 2023

Seminarium (prezentacja wyników badań) w ramach projektu pn. „Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant”, MOLCAR odbędzie się dnia 13.06.2023 r., w sali TB1, gmach ITC, w godzinach 8.45-11.00.

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim

Agenda seminarium:

Time Topic Speaker
8:45 – 9:15

Introduction to fuel cells

ITC, TB1

Aliaksandr Martsinchyk, Warsaw University of Technology
9:15 – 10:00

MOLCAR WP1 progress report

ITC, TB1

Development of high-performance CO2 membrane for MCFC

Wen Xing, SINTEF AS, Norway
10:15 – 11:00

MOLCAR WP2 progress report

ITC, TB1

Development and utilization of advanced numerical tools for CCS installations based on MCFC

Jakub Skibiński, Warsaw University of Technology

Projekt MOLCAR jest współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Operatorem programu „Badania stosowane” jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Więcej informacji