ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Teodorczyk Andrzej

Andrzej Teodorczyk

Andrzej Teodorczyk

prof. dr hab. inż.

Zakład Silników Lotniczych

pokój 307a

Kierownik Zakładu

tel. 22 234 52 26

e-mail Andrzej.Teodorczyk@itc.pw.edu.pl

Materiały dydaktyczne

(dostępne po zalogowaniu)

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp

 • Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN ;
 • Przewodniczący Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN;
 • Przewodniczący Zarządu Polskiego Instytutu Spalania;
 • Redaktor Naczelny czasopisma naukowego PAN „Archiwum Combustionis”;
 • Member of the Executive Board - Institute for Dynamics of Explosions and Reactive Systems;
 • Member of the Program Committee – The Combustion Institute;
 • Member – Society of Automotive Engineers;
 • Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych;
 • Członek  Rady Naukowej Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • detonacje gazowe;
 • spalanie w silnikach tłokowych i turbinach gazowych;
 • modelowanie komputerowe procesów roboczych silników tłokowych;
 • modelowanie komputerowe spalania i detonacji

Dydaktyka

 • Internal Combustion Engines
 • Propulsion Systems

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • modelowanie komputerowe procesów roboczych silników tłokowych;
 • badania doświadczalne i numeryczne spalania i detonacji

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. E.Reinecke, A.Teodorczyk, et al.: Integration of experimental facilities: A joint effort for establishing a common knowledge base in experimental work on hydrogen safety,  International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011), pp. 2700-2710
 2. Jordan T., Teodorczyk A., et al.: Achievements of the EC network of excellence HySafe, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011), pp. 2656-2665
 3. A.G. Venetsanos, A. Teodorczyk, et al.: On the use of hydrogen in confined spaces: Results from the internal project InsHyde, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011), pp. 2693-2699
 4. Kapusta Ł., Teodorczyk A.: Numerical Simulations of a Simultaneous Direct Injection of a Liquid and Gaseous Fuel into Constant Volume Chamber, Journal of Power Technologies 92 (2012) no.1, pp.12-19
 5. Porowski R., Teodorczyk A., Experimental study on DDT for hydrogen-methane-air mixtures in tube with obstacles, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26(2013), pp.374-379
 6. Rudy W., Kuznetsov M., Porowski R., Teodorczyk A., Grune J., Sempert K., Critical conditions of hydrogen-air detonation in partially confined geometry, Proceedings of the Combustion Institute, 34(2013), pp.1965-1972
 7. Teodorczyk Andrzej, Jaworski Piotr, Priesching P., Tatschl R.: A LES Numerical Approach for Investigating the Cycle-to-Cycle Combustion Pressure Variability in a Direct Injection Gasoline Engine, Combustion Engines, nr 145, 2013
 8. Rudy W., Dabkowski A., Teodorczyk A.: Experimental and numerical study on spontaneous ignition of hydrogen and hydrogen-methane jets in air, International Journal of hydrogen energy 39 (2014), pp.20388-20395
 9. Kapusta Ł., Pielecha I., Wisłocki K., Teodorczyk A.: Autoignition and combustion of n-hexane spray in subcritical and supercritical environments, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Akademiai Kiado Rt., nr 123, 2016, ss. 819-828
 10. Rudy W., Żbikowski M., Teodorczyk A.: Detonations in hydrogen-methane-air mixtures in semi confined flat channels, Energy, 116 (2016), pp.1479-1483
 11. Savard B., Lapointe S., Teodorczyk A.: Numerical investigation of the effect of pressure on heat release rate in iso-octane premixed turbulent flames under conditions relevant to SI engines, Proceedings of the Combustion Institute 36(2017) 3543-3549

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat

 • HYSAFE – Safety of Hydrogen as an Energy Carrier, Network of Excellence, 6PR UE
 • BEAUTY – Bio-Ethanol Engine for Advanced Urban Transport by Light Commercial Vehicle & Heavy Duty, Colaborative Project, 7PR UE
 • DETHYD – Detonations in Partially Confined Layers of Hydrogen-air mixtures, 7PR UE w ramach LACOMECO – Large Scale Experiments on Core Degradation, Melt Retention and Containment Behavior
 • Konstrukcja 5-cylindrowego wysokoprężnego bezkorbowego silnika lotniczego o pojemności 3000 cm3 i o osiach cylindrów równoległych do osi wału silnika – projekt rozwojowy KBN

Osiągnięcia w kształceniu kadr

 • Wypromowani doktorzy – 16
 • Recenzje habilitacji – 27
 • Recenzje doktoratów – 37 (w tym 2 w Norwegii, 1 w Szwecji, 1 w Indiach, 1 we Francji i 1 w Wielkiej Brytanii)
 • Recenzje wniosków profesorskich – 7 (w tym 1 w Kanadzie)

Działalność organizacyjna

 • Kierownik Zakładu Silników Lotniczych
 • Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału MEiL
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowych:
  • Baltic Combustion Meeting – Warszawa 2005
  • 6th IEF Workshop on Optical Measurement Techniques - Warszawa 2007
  • 20th International Symposium on Combustion Processes - Pułtusk 2007
  • 34th International Symposium on Combustion – Warszawa 2012
  • 23rd International Symposium on Combustion Processes - Rynia 2017

Nagrody i wyróżnienia

 • Srebrny Krzyż Zasługi - 2015
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2012
 • Złoty Krzyż Za Zasługi Dla Pożarnictwa - 1989
 • Stypendysta Fundacji Fulbrighta w California University of Technology (CALTECH), 1994-1995
 • Concurrent Professor of Northeastern University in Shenyang, Chiny
 • Stypendysta Japan Society for the Promotion of Science w University of Kyoto, 2004
 • Profesor wizytujący w Uczelniach zagranicznych: McGill University w Montrealu,  1987-1988; Hosei University w Tokio, 1991-1992; University of Wales w Aberystwyth, 1993-1994