ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Termodynamiki

Zakład Termodynamiki

 

Kierownik Zakładu

pok. 203 a

prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski

e-mail: tomasz.wisniewski@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 50

tel. 22 825 52 70

 

Sekretariat

pok. 108

mgr Jolanta Sztrekier

e-mail: jsztrek@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 56

tel./fax 22 825 5270

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

 
ztgraphicspluslogo_s

Witamy na stronie Zakładu Termodynamiki

Działalność Zakładu to przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe. Zapraszamy na strony domowe naszych Pracowników, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat ich zainteresowań badawczych, prowadzonych zajęć, realizowanych projektów i publikacji. Działalność badawcza zakładu koncentruje się wokół następujących tematów:

  modelowanie i badania doświadczalne dotyczące podstawowych mechanizmów wymiany ciepła 

 • przewodzenie ciepła
 • konwekcja 
 • promieniowanie cieplne

  badania cieplne materiałów i infrastruktury energetycznej

 • wyznaczanie ciepła właściwego materiałów
 • wyznaczanie ciepła spalania i ciepła przemian fazowych
 • pomiar przewodności cieplnej materiałów
 • pomiar właściwości radiacyjnych
 • opracowywanie nowych metod eksperymentalnych
 • badania metodą termowizji

  wymiana ciepła i masy w układach o złożonej strukturze

 • ośrodkach porowatych
 • ośrodkach wielofazowych
 • odzieży ochronnej
 • izolacjach cieplnych
 • ciele ludzkim
 • materiałach kompozytowych

  magazyny i wymienniki ciepła

 • układy chłodzenia elektroniki
 • układy stabilizacji temperatury w budynkach
 • magazyny ciepła wykorzystujące materiały zmiennofazowe

  wykorzystanie metod numerycznych w wymianie ciepła i energetyce

 • modelowanie złożonych procesów wymiany ciepła i masy
 • modelowanie ośrodków porowatych
 • modelowanie zagadnień promieniowania cieplnego
 • modelowanie układów cieplno-przepływowych
 • analiza danych i metody odwrotne
 • wykorzystanie kodów własnych oraz solverów komercyjnych (ANSYS Fluent, MATLAB, TRNSYS)

  źródła i przetwarzanie energii

 • energetykę słoneczną
 • perspektywiczne źródła energii
 • technologie efektywnego wykorzystywania energii (akumulacja ciepła, inteligentne budynki)