ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii

Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii

Kierownik Zakładu

pok. 305 f

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

e-mail: tadeusz.skoczkowski@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 15

tel. 22 825 95 57

Sekretariat

pok. 405 c

mgr Ewa Stefaniak

e-mail: ewa.stefaniak@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 51 67

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

Racjonalne użytkowanie energii to użytkowanie energii z głową, które wymaga od nas odpowiedzialnego podejścia do energetyki. Nazwa Racjonalne Użytkowanie Energii ma sugerować to, żebyśmy używali energię kiedy jej potrzebujemy, a kiedy jej już nie musimy pobierać, to żebyśmy robili wszystko, aby to zużycie było jak najmniejsze. 

Racjonalne użytkowanie energii to coś więcej niż samo oszczędzanie energii, jest to skomplikowane zadanie techniczne, organizacyjne i finansowe.

prof.dr hab.inż.Tadeusz Skoczkowski, w wywiadzie z dnia 3.09.2014r. dla radia TOK FM

     

Audycja do odsłuchania: http://audycje.tokfm.pl/widget/18230

 

RUE_billboard

Więcej o historii Zakładu

Dydaktyka

Zakład RUE dysponuje własnymi laboratoriami dydaktycznymi:

banerE_billboard

W Konkursie na najlepsze prace inżynierskie z zakresu Energetyki organizowanym przez firmę VEOLIA S.A. (edycja 2018) dwa miejsca podium zajęli Dyplomanci z Zakładu RUE:

 •  I miejsce - inż. Łukasz Grębowski, Dyplomant dra inż. Adama Smyka
 • III miejsce - inż. Dorota Gręda, Dyplomantka dra inż. Sławomira Bieleckiego

http://itc.pw.edu.pl/Ogloszenia-ITC/Zwyciestwo-studenta-Wydzialu-MEiL-Lukasza-Grebowskiego

W Konkursie na najlepsze prace inżynierskie z zakresu Energetyki organizowanym przez firmę VEOLIA S.A. (edycja 2017) dwa miejsca podium zajęli Dyplomanci z Zakładu RUE:

 • inż. Michał Guzek - I miejsce, promotor pracy: dr inż. Adam Smyk
 • inż. Wiktor Krzyczkowski - III miejsce, promotor pracy: dr inż. Sławomir Bielecki

Więcej o działalności dydaktycznej ZRUE

 

 

Działalność naukowa

Pracownicy Zakładu RUE prowadzą badania skupiające się wokół tematyki związanej przede wszystkim z poprawą efektywności energetycznej i oszczędnego gospodarowania różnych form energii, a więc wokół racjonalnego użytkowania energii. Jest to szerokie spojrzenie na kwestie wykorzystywania energii. Badania dotyczą w szczególności następujących dziedzin:

 • pompy i układy pompowe
 • sieci ciepłownicze
 • sieci i systemy elektroenergetyczne
 • przetwarzanie energii
 • inteligentne sieci energetyczne
 • bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna

Więcej o działalności naukowej i osiągnięciach naukowo-technicznych pracowników ZRUE

 

Działalność organizacyjna:

Wielu pracowników Zakładu aktywnie uczestniczy w pacach różnych zespołów, gremiów, organizacji, kolegiów i stowarzyszeń, działając na rzecz  ITC, MEiL oraz PW. Przykłady prowadzonej w Zakładzie działalności organizacyjnej:

 • działalność w ramach Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 240 (9 pracowników ZRUE)
 • organizacja kursów i egzaminów SEP dla pracowników oraz  studentów Wydziału MEiL o specjalności Energetyka w celu uzyskania uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych niskiego napięcia.
 • realizacja Programu Rozwoju Dydaktycznego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, PO KL, 2011-2015. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż Tadeusz Skoczkowski.
 • funkcja Opiekuna I-go roku studiów: mgr inż. Janusz Lipka
 • funkcja Przedstawiciela Wydziału MEiL w Senacie PW (członek Senatu PW) : mgr inż. Tadeusz Palimąka
 • funkcja Opiekuna specjalności Power Engineering: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
 • udział w pracach stałych Podkomisji Senackich PW (członkowie Podkomisji Senackich PW): dr inż. Sławomir Bielecki, dr inż. Jacek Szymczyk
 • funkcja Koordynatora Praktyk Studenckich na Wydziale MEiL (kierunki: Energetyka, MiBM): mgr inż. Tadeusz Palimąka
 • udział części pracowników Zakładu w pracach Związków Zawodowych na PW.

Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez pracowników Zakładu znajdują się na ich stronach internetowych ITC.

 

Misja ZRUE

Celem Zakładu w sferze dydaktyki szkoły wyższej jest prowadzenie zajęć w ramach przedmiotów związanych z:

 • wytwarzaniem, przesyłem, przekształcaniem i użytkowaniem energii elektrycznej,
 • efektywnością energetyczną,
 • pompami,
 • siłowniami cieplnymi,
 • sieciami ciepłowniczymi,

w zakresie i na poziomie odpowiadającym potrzebom kształcenia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na wszystkich rodzajach studiów.

Głównymi kierunkami prowadzonej działalności naukowo-badawczej są prace wokół osi „Racjonalne Użytkowanie Energii”.

Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze w następujących obszarach:

W zakresie racjonalnego użytkowania energii:

 • efektywność energetyczna procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych,
 • straty energii w sieciach elektroenergetycznych,
 • energetyka prosumencka i obywatelska,
 • zagadnienia racjonalnej gospodarki energią elektryczną,
 • zagadnienia racjonalnej gospodarki energetycznej w ciepłownictwie,
 • zaopatrzenie w energię miast (plany energetyczne),
 • zagadnienia zrównoważonej polityki energetycznej na poziomie narodowym i lokalnym,
 • wpływ procesów energetycznych na środowisko.

W zakresie pomp wirowych:

 • zaawansowane metody obliczeniowe elementów przepływowych,
 • hydrauliczne siły wzdłużne i poprzeczne oraz układy odciążające,
 • energooszczędna eksploatacja pomp i instalacji pompowych, w tym zagadnienia optymalnej regulacji pomp oraz napędów o regulowanej prędkości obrotowej,
 • metody i procedury pomiarowe, niepewności pomiarów itp.
 • badania pomp, zwłaszcza wirowych, pod względem bezpieczeństwa i energochłonności, badania odbiorcze, badania energochłonności, badania na zgodność z przedmiotowymi normami PN-EN i ISO,
 • badania małych turbin wodnych i pompo-turbin,
 • kompleksowe zagadnienia projektowo-obliczeniowe w zakresie pomp i instalacji pompowych w przemyśle, energetyce i gospodarce komunalnej,
 • opinie, ekspertyzy, koreferaty w powyższym zakresie,
 • pomiary charakterystyk dużych pomp w miejscu ich zainstalowania.

W zakresie siłowni cieplnych:

 • modelowanie matematyczne układów cieplnych siłowni klasycznych i jądrowych,
 • optymalizacja struktury i parametrów bloków energetycznych,
 • skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu,
 • akumulacja energii w układach siłowni,
 • różne aspekty zagadnień energetycznych w siłowniach cieplnych.

W zakresie sieci ciepłowniczych:

 • wytwarzanie energii w skojarzeniu,
 • wysokosprawne miejskie sieci ciepłownicze,
 • racjonalizacja sieci wymienników ciepła.