ITC / Ogłoszenia ITC / Oferty pracy / Archiwum / Oferty - Energetyka

Oferty - Energetyka

Oferty - Energetyka

Główny specjalista ds. energetycznych

Inżynier Serwisu Niskoprądowego

Maszynista urządzeń pomocniczych Lokalizacja: Elektrociepłownia Siekierki lub Elektrociepłownia Żerań

Integrator systemów informatycznych

Specjalista Elektroenergetyk

Pracownik ds. ofertowania i kosztorysowania robót energetycznych

Specjalista ds. efektywności energetycznej

Specjalista ds. Wytwarzania branża Mechaniczna

Technik Serwisu Turbin Wiatrowych

SITE CONSTRUCTION ADVISOR

Główny specjalista ds. energetycznych

http://www.pracuj.pl/praca/glowny-spacjalista-ds-energetycznych-olkusz,oferta,3339847

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad całą infrastrukturą energetyczną zakładu
 • Przeglądy rozdzielni elektrycznych
 • Naprawy interwencyjne rozdzielni, uszkodzeń zasilania maszyn i urządzeń
 • Koordynacja prac z podwykonawcami w zakresie obsługi i utrzymania rozdzielni

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne kierunkowe
 • Uprawnienia grupy G1 SEP 20 kV (kategoria E i D)
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku elektryka w zakładzie produkcyjnym
 • Samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie
 • Znajomość środowiska Pakietu Office
 • Prawo jazdy kat.

 

Inżynier Serwisu Niskoprądowego

http://www.pracuj.pl/praca/inzynier-serwisu-niskopradowego-warszawa,oferta,3309197

 

Opis stanowiska: 

 • utrzymanie instalacji w stanie pełnej sprawności technicznej, w tym m. in.:
  • konserwacja urządzeń i instalacji technicznych
  • usuwanie awarii i usterek
  • wykonywanie planowych inspekcji i przeglądów
  • wykonywanie modernizacji instalacji lub projektowanie i budowa nowych instalacji

Wybranym Kandydatom oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • interesujący zakres zadań
 • przyjazne środowisko pracy
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • pakiet dodatkowy: karta Multisport

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane specjalności: elektryczna lub 
  z zakresu automatyki)
 • doświadczenie w obsłudze urządzeń i instalacji elektrycznych i automatyki budynkowej (SAP, KD, CCTV, DSO, BMS) w zakresie konserwacji, programowania, modernizacji
 • uprawnienia SEP 1kV minimum Eksploatacyjne
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • praktyczną znajomość obsługi pakietu MS Office (raportowanie)
 • gotowość do pracy zmianowej
 • cechy takie jak: samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność realizacji zadań pod presją czasu

 

Maszynista urządzeń pomocniczych

Lokalizacja: Elektrociepłownia Siekierki lub Elektrociepłownia Żerań

http://www.pracuj.pl/praca/maszynista-urzadzen-pomocniczych-lokalizacja-elektrocieplownia-siekierki-lub-ele-warszawa,oferta,3350364

 

Zakres odpowiedzialności

 

 • kontrolowanie bieżącej pracy podległych urządzeń
 • samodzielne stwierdzanie i definiowanie usterek i nieprawidłowości pracy urządzeń (zgłaszanie usterek i nieprawidłowości przełożonemu)
 • przygotowywanie urządzeń do remontu i uruchomienia po remoncie
 • obsługiwanie urządzeń do załadunku ubocznych produktów spalania i odpadów technologicznych
 • wykonywanie czynności porządkowych, drobnych konserwacyjnych i naprawczych urządzeń
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji ruchowej
 • samodzielne pobieranie i przygotowywanie próbek do analiz, zgodnie z wymaganiami procedur

 Wymagania

 • minimum wykształcenie zasadnicze (profil techniczny) lub średnie techniczne mechaniczne
 • mile widziane 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w przemyśle (m.in. branża energetyczna, mechaniczna)
  • mile widziane świadectwa kwalifikacyjne UDT oraz inne zawodowe
  • gotowość do pracy w systemie zmianowym
  • otwartość na nowe doświadczenia i łatwość w nabywaniu nowych umiejętności
  • odpowiedzialność
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność
  • chęć podnoszenia kwalifikacji

Oferujemy

 • pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • szkolenia zawodowe
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Integrator systemów informatycznych

http://www.pracuj.pl/praca/integrator-systemow-informatycznych-warszawa,oferta,3346586

 

Opis stanowiska:

 • Techniczna realizacja projektów IT oferowanych przez L+G. Konfiguracja sprzętu komputerowego, instalacja systemów operacyjnych i baz danych, instalacja aplikacji narzędziowych, testy instalacji, uruchomienia na obiekcie. Przygotowanie i prowadzenie specjalnych szkoleń dla klientów.
 • Doradztwo techniczne w zakresie prowadzonych projektów IT, analiza i weryfikacja rozwiązań, przygotowywanie dokumentacji technicznych, definiowanie potrzeb i wdrażanie nowych rozwiązań
 • Nadzór nad podwykonawcami, bezpośrednia kontrola prac zleconych, ocena i weryfikacja wyników tych prac. Serwis gwarancyjnym i pogwarancyjny systemów informatycznych
 • Wsparcie techniczne projektów realizowanych na obszarze działania Biura L+G na terenie Polski Centralnej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (elektrotechnika, automatyka, etc.) lub informatyczne.
 • Znajomość systemów operacyjnych LINUX i Windows, systemów bazodanowych ORACLE , SQL, technologii internetowych, zagadnień sieciowych, transferu danych, specyfiki GSM, GPRS, Mbus.
 • Podstawy budowy urządzeń informatycznych: serwery, elementy aktywne sieci, podstawowe elementy infrastruktury informatycznej
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Motywacyjny system wynagrodzeń
 • Pracę w pełnym wymiarze godzi

 

 

Specjalista Elektroenergetyk

http://www.pracuj.pl/praca/specjalista-elektroenergetyk-malopolskie,oferta,3342843

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu elektroenergetycznym lub elektrycznym
 • wiedza dotycząca budowy i eksploatacji urządzeń, sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych a także procesu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office, programu AutoCad
 • świadectwa kwalifikacyjne „D” lub „D” i „E” w tym również w zakresie pomiarowym
 • doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku  w utrzymaniu ruchu  urządzeń elektrycznych (transformatory, rozdzielnie średniego i niskiego napięcia, sieci elektryczne)
 • znajomość rynku energii elektrycznej
 • znajomość przepisów „Prawa Energetycznego”
 • prawo jazdy kategorii B
 • samodzielność, dynamizm i otwartość na zmiany
 • chęć zdobywania nowych umiejętności i wiedzy oraz otwartości na współpracę

Oferujemy:

 • stabilną i ciekawą pracę na cały etat, na umowę o pracę
 • samodzielność na zajmowanym stanowisku
 • możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Pracownik ds. ofertowania i kosztorysowania robót energetycznych

 

http://www.pracuj.pl/praca/kosztorysant-robot-energetycznych-gdansk,oferta,3324337

 

Obowiązki:

 • sporządzanie szczegółowych kosztorysów do ofert, zleceń, umów na podstawie KNR-ów
 • sporządzanie wycen według kalkulacji indywidualnej
 • sporządzanie kosztorysów na roboty dodatkowe w trakcie trwania budowy
 • zbieranie materiałów i sporządzanie dokumentów przetargowych oraz terminowe opracowywanie ofert

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne kierunkowe (elektryczne, energetyczne)
 • doświadczenie budowlane w zakresie prac energetycznych
 • znajomość programów MS Office, Norma Pro
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • zdolności analityczne oraz samodzielność w działaniu
 • mile widziana podstawowa znajomość programu MS Project, AutoCAD

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w dużej i stabilnej firmie
 • pakiet socjalny i opiekę medyczną
 • możliwość dalszego podnoszenia kwalifikacji

 

Specjalista ds. efektywności energetycznej

 

http://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-efektywnosci-energetycznej-mazowieckie,oferta,3348304

 

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Klientem Biznesowym w zakresie rozwiązań technicznych, redukujących zużycie energii na terenie Polski
 • przeprowadzanie audytów efektywności elektroenergetycznych w małych  i średnich przedsiębiorstwach na życzenie Klienta
 • wykonywanie opisów technicznych
 • wykonywanie wycen na podstawie znajomości rynku i branży
 • wdrażanie zaleceń wynikających z  audytów

Wymagania:

 • doświadczenie w realizacji usług doradczych w branży elektroenergetycznej, energetycznej
 • udział w projektach dotyczących efektywności energetycznej przedsiębiorstw,
 • doświadczenie w realizacji audytów w obszarach: efektywność energetyczna budynków, urządzeń technicznych lub instalacji w ciągu ostatnich 5 lat
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • biegłej znajomości programu Excel
 • znajomość normy ISO 5001
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • atrakcyjny i przejrzysty system wynagrodzeń
 • narzędzia pracy: samochód, telefon, tablet
 • zatrudnienie w oparciu o własną działalność gospodarczą
 • wysoki poziom samodzielności i możliwość wdrażania własnych rozwiązań

 

 

Specjalista ds. Wytwarzania branża Mechaniczna

http://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-wytwarzania-branza-mechaniczna-zielona-gora,oferta,3333042

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • identyfikację potrzeb w zakresie remontów bieżących oraz wykonywanie okresowych analiz usterkowości,
 • określanie potrzeb do planów rzeczowo-finansowych remontów i modernizacji,
 • planowanie działań z zakresu pomiarów i badań diagnostycznych,
 • przygotowywanie specyfikacji technicznych  i materiałowych oraz dokumentacji realizacyjno-rozliczeniowej dla przydzielonych zadań,
 • sprawowanie nadzoru  na obiektach nad realizacją zadań,
 • kontrolę przestrzegania przez wykonawców zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań,
 • identyfikację odchyleń od obowiązujących zasad i egzekwowanie działań korygujących,
 • realizację budżetu utrzymaniowego i inwestycyjnego,
 • realizację zaleceń i wniosków komisji awaryjnych,
 • przygotowywanie informacji technicznej utrzymania i modernizacji w zakresie kotłów, maszyn i urządzeń pozablokowych,
 • rozwiązywanie problemów technicznych pojawiających się w ramach procesu w trakcie eksploatacji, remontów i modernizacji,
 • formułowanie wniosków i zaleceń po wykonanych remontach,
 • wykonywanie analiz techniczno-ekonomicznych,
 • udział w pracach zespołu ds. awarii.

Od kandydatów oczekujemy:

 • 3 lata w obszarze kotłowym/maszynowym,
 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • wiedzy specjalistycznej z zakresu urządzeń kotłowych, maszynowni,
 • świadectwa kwalifikacyjnego D w wymaganym zakresie,
 • umiejętności analitycznych,
 • umiejętności zarządzania czasem pracy,
 • umiejętności rozwiązywania problemów,
 • umiejętności współpracy i komunikacji.

 

 

  Technik Serwisu Turbin Wiatrowych

http://www.pracuj.pl/praca/technik-serwisu-turbin-wiatrowych-turek,oferta,3335309

 

KWALIFIKACJE:

 • Umiejętność pracy zespołowej i gotowość do podróży do miejsca projektów
 • Minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku, w zakresie naprawy awarii elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych
 • Preferowane doświadczenie w serwisie turbin typu Vestas (najlepiej wersja 5 i 7), ewentualnie Gamesa lub NEG Micon
 • Wykształcenie średnie w dziedzinie technicznej (elektroenergetyka, mechanika, inne)
 • Uprawnienia elektryczne SEP
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości i aktualne szkolenia w tym zakresie
 • Znajomość podstawowych narzędzi MS Office
 • Prawo jazdy kat. B

 

  SITE CONSTRUCTION ADVISOR

 

http://www.pracuj.pl/praca/site-construction-advisor-warminsko-mazurskie,oferta,3346997

 

Role:

 • Job briefing at home base according to preparation/feedback checklist and project specific requirements.
 • Provides technical advice and assures assistance to Customer and/or erection personnel.
 • Organizing and planning of erection activities related to the equipment (no time based schedule obligations).
 • Ensure works are being coordinated and scheduled in a manner that optimizes the completion of the turn over packages for commissioning.
 • System walk-downs according to specifications.
 • Management of all variances, deviations, non-conformances, extra works, claims and non-budgeted costs in order to minimize the cost impact 
 • Participates in site meetings by arrangement with the Project Manager.
 • Handling & identifying of equipment, materials, instruments and tools according instructions; required to execute the works within the discipline.
 • Availability of necessary erection documentation, tools and special equipment.
 • Ensure any accident or incidents are communicated to all relevant parties in a timely manner.
 • Adherence to local safety legislation, customer defined site rules, environmental protection measures and the project health and safety plan.
 • Right for objection to stop work on non compliance of given instructions/procedures, or when staff or material are endangered on grounds of an EHS related issue.
 • Assures works are executed in compliance to regulations.
 • Documentation and procedures associated with the equipment are issued at site.
 • Provides expertise and experience in compliance with quality and equipment/system specifications.
 • Ensure that commercial and technical deviations are reported with a corresponding non-conformance report (NCR) and that the same are followed up until their completion
 • The creation of quality and as-built (red-correx) documentation within the scope of the discipline works. (Example: I&T-plans, test certificates, tables of settings and adjustments, checklists of wiring and signal loop tests and reportsof construction tests to be issued and approved by Customer and/or erection personnel.
 • Provide statistical, administrative and financial feedback to the Construction & Commissioning Manager and Project Manager.
 • Check the time sheets of the personnel assigned to him and forward the same to the Construction & Commissioning Manager.

Requirements:

 • Diploma or certificate in a technical discipline
 • Appropriate formal internal training in power plant construction and engineering
 • EHS training courses level I & II
 • Language English fluent
 • Two to four years experience in site construction execution
 • General knowledge of power plant systems
 • Thorough knowledge within the discipline
 • Negotiation skills
 • Willing to take responsibility
 • Quick and optimal decision making
 • Active and positive in solving problems
 • Motivating and well-aimed promotion of ideas and concepts
 • Exhibits common sense, is respectful and loyal
 • Communication skills
 • Open minded & team-oriented