ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Konto na portalu pracowniczym SAP

Konto na portalu pracowniczym SAP

Prosimy o sprawdzenie swojego konta SAP na Portalu Pracowniczym PW https://portal.sap.pw.edu.pl/. Dostęp do tego portalu umożliwi zdalne głosowanie  w  zbliżających  się  wyborach.  Szczegółowy  opis  korzystania  z  Portalu opisany jest tu: https://ci.pw.edu.pl/SAP-I-O/Portal-Pracowniczy-PW

W przypadku, gdyby ktoś z Państwa nie posiadał tych danych dostępowych (typu login i hasło) a planuje udział w wyborach, proszony jest o możliwie  szybki  kontakt  z  Service  Desk  PW  (tel.  wew.  5999,  email: 5999@pw.edu.pl) w celu otrzymania stosownych danych dostępowych. Dane  dostępowe  można  otrzymać  na  imienny  adres  służbowy w domenie @pw.edu.pl. Inne adresy e-mail nie będą uwzględniane.
W  przypadku  braku  konta  służbowego e-mail  w  domenie  @pw.edu.pl  proszę  o  pilny kontakt  z  Service  Desk  PW (tel.  wew.  5999,  email: 5999@pw.edu.pl)  w  celu założenia swojej skrzynki pocztowej we wspomnianej domenie (potrzebny do tego jest numer SAP).

Informacje o wyborach na Wydziale MEiL https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/WKW