ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Pietrak Karol / Termodynamika (ZNK414)