ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Seredyński Mirosław / Informatyka I