ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka

Dydaktyka

Nr Nazwa kursu Kierownik przedmiotu
NS713 Automatyka i Sterowanie w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Ogrzewnictwie dr inż. Andrzej Grzebielec
NS509A Budownictwo dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS717 Charakterystyka energetyczna budynku i audyting dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS512 Czynniki Robocze Chłodnictwa dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
NS712 Energetyka Słoneczna Budynku dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW
NS718 Fotowoltaika dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW
NS519 Klimatyzacja dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
NS561A Kriogenika dr inż. Andrzej Grzebielec
NS522 Laboratorium Chłodnictwa I dr inż. Adam Ruciński
NS523 Laboratorium Chłodnictwa II mgr inż. Adam Szelągowski
NS723 OZE w mikroskali dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW
NS575A Perspektywiczne Technologie Chłodnicze dr inż. Andrzej Grzebielec
NS553A Perspektywiczne Technologie Energetyki Budynku dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW
NS536 Procesy energetyczne w elementach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych dr inż. Andrzej Grzebielec
NS540 Pompy Ciepła dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW
NS623 Systemy i Urządzenia Klimatyzacyjne dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
NS624 Technologia i Systemy Chłodnicze dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
NS564 Technologia Sorpcyjna dr inż. Adam Ruciński
NS714 Technologie i Materiały w Chłodnictwie dr inż. Andrzej Grzebielec
NS633 Technologie Spożywcze dr inż. Adam Ruciński
NS711 Teoria Chłodnictwa dr inż. Adam Ruciński
NS572 Teoria Chłodnictwa II dr inż. Adam Ruciński
NS585A Wentylacja i Ogrzewnictwo dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS653 Wybrane Zagadnienia Chłodnictwa dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW
NS592A Wymienniki Masy dr inż. Adam Ruciński