ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Buchoski Janusz

Janusz Buchoski

IMG_5608a

dr inż. - Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii, pokój 405A, e-mail: janusz.buchoski@itc.pw.edu.pl,   tel. 22 234 52 31

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.
 • Redaktor czasopisma "Rynek Energii",
 • Współorganizator konferencji naukowo-technicznych: Zarządzanie Energią i Teleinformatyka, Rynek Gazu, Rynek Ciepła,
Ważniejsze publikacje:
 • Nowe narzędzie wspomagające prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Rynek Energii 2003, nr 1.
 • Blaski i cienie bioenergetyki polskiej. Rynek Energii 2004, nr 2.
 • Bio-power industry – politics, business or necessity. W: [Materiały] Międzynarodowa Konferencja „Heat Transfer and Renewable Sources of Energy”, Międzyzdroje,
  8-11 wrzesień 2004 (współautor H. Kaproń).
 • Bioenergetyka polska. Seminarium doktorantów Politechniki Lubelskiej, czerwiec 2004.
 • Układy magazynowania energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych. W: [Materiały] Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej – REE 2005, Kazimierz Dolny, 25-28 kwietnia 2005.
 • Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układzie hybrydowym elektrowni wiatrowej z ogniwem paliwowym. W: [Materiały]  Międzynarodowa Konferencja Procesów Energii Euro-Eco-Energia, Bydgoszcz 7-8 czerwca 2005.
 • Układ skojarzony turbiny wiatrowej z ogniwem paliwowym. W: [Materiały] Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne Problemy w Energetyce - APE 05”, Gdańsk-Jurata, 8-10 czerwca 2005 (współautor H. Kaproń).
 • Omówienie VI konferencji „Rynek Gazu 2006”. Rynek Energii 2006, nr 4
 • Omówienie VII konferencji „Rynek Gazu 2007”. Rynek Energii 2007, nr 4
 • Zagadnienia omawiane na  XIII konferencji „Rynek Ciepła - REC  2007”. Rynek Energii 2007, nr 6
 • Energy Exploitation of Renewable Sources in Poland. W: [Materiały] Międzynarodowa Konferencja „Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2008”, Międzyzdroje, 11-14 września 2008  (współautor H. Kaproń).
 • Rynek ciepła w otoczeniu innych rynków i urzędowej regulacji. Rynek Energii 2008, nr 6.( współautor H. Kaproń)
 • Schneider Electric na Hannover Messe 2017, Rynek Energii 2017, nr 3.

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Wykrzystanie OZE w energetyce
 • Prosument jako uczestnik rynku energii elektrycznej 
 • Automatyka budynkowa - inteligentne instalacje elektryczne
 • Efektywność energetyczna
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych w pracy inżyniera
 • Zagadnienia dydaktyczne z zakresu elektrotechniki i elektroenergetyki
Przykładowe tematy prac dyplomowych i przejściowych
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w wnergetyce
 • Analiza pracy instalacji fotowoltaicznej z systemem nadążnym w warunkach miejsckich
 • Wykorzystanie automatyki budynkowej w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu
 • Zastosowanie elektrochemicznych magazynów energii w stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznych
 • Elektrownia wirtualna w systemie elektroenergetycznym
 • Wykorzystanie środowiska LabVIEW do symulacji stanowiska pomiarowego w laboratorium elektrotechniki
 • Sposoby magazynowania energii elektrycznej
 • LabVIEW jako narzędzie wspomagające pracę inżyniera energetyka 
 • Możliwości poprawy jakości napięcia przez elektrochemiczne (bateryjne) magazyny energii elektrycznej
 • Opracowanie stanowiska laboratoryjnego silnika pierścieniowego
 • Wpływ energetyki prosumenckiej na system elektroenergetyczny
 • Sterowanie pracą silniów prądu stałego