ITC / Projekty

Projekty

SENTENCE

Badania procesów parowego rozkładu metanu do wodoru w obecności zjawisk elektrochemicznych

Nr projektu: 2020/39/D/ST8/02021

Akronim: SENTENCE

Okres realizacji: 02.07.2021 - 01.07.2024

GeoRura

Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła

Development of innovative geothermal systems based on new probes with increased heat exchange efficiency applicable in vertical ground heat exchangers

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0188/20

Akronim: GeoRura

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 - 31.12.2023

HEMP4NZEB - M-ERA.NET2

Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application

Technologia wytwarzania produktów budowlanych wykonanych z ekologicznych kompozytów włóknistych o podwyższonych właściwościach z mikrokapsułkami PCM do aplikacji w NZEB

Akronim: HEMP4NZEB

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.08.2023

INNOSTORAGE

Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego, INNOSTORAGE

Nr projektu: POIR.04.01.04-00-0100/17

Akronim: INNOSTORAGE

Okres realizacji: 01.04.2020-31.03.2023