ITC / Projekty

Projekty

EERA JPSC Summer meeting

This year our JPSC Summer meeting will be situated in the beautiful city of Warsaw and we are looking forward to productive and exciting days!
The first part will be open to invited guests for an interactive workshop/seminar. You may sign up here: EERA JPSC Summer meeting Program may be subject to changes.

Program

registration form: Smart Cities seminar registration

GENFUEL

GENFUEL – ADDRESSING FUNDAMENTAL CHALLENGES IN THE DESIGN OF NEW GENERATION FUELS,

Projekt przyznany przez Komisję Europejską w ramach 7-go programu ramowego, projekt typu Marie-Curie dot. współpracy jednostki naukowej i przemysłowej,

Okres realizacji: 2014-2018

Genfuel obejmuje głównie zagadnienia związane z zastosowaniem paliw węglowodorowych w tym badania nad biopaliwami (etanol), nad bezpieczeństwem użytkowania, spalaniem, kinetyką chemiczną spalania, występowaniem stuku w silnikach, analizą cyklu życia i tzw. śladu wodnego czyli stopnia zużycia wody w całym procesie.

SCR

Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7

Cel projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie funkcjonalnych prototypów ultra kompaktowego układu oczyszczania spalin (ultra-CCSCR) z tlenków azotu, emitowanych przez silniki diesla.

Beneficjent: Katcon Polska Sp. z o.o.

Konsorcjant: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 14 117 322,20 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 9 549 714,12 PLN

Budżet Konsorcjanta: 2 619 572,94 PLN

Okres realizacji: 20.11.2015 – 30.09.2019

DryWall

  • Nr projektu: POIR.04.01.02-00-0099/16
Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów

Akronim: DryWall

Okres realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2020

Konsorcjum: Lider: Instytut Techniki Cielnej Politechniki Warszawskiej, Partner: Silten Terbud Sp. z o.o. Sp. K.

Wielkość wsparcia: całkowite wydatki kwalifikowane: 4 152 039,50 zł (w tym ITC PW 1 927 867,50 zł), dofinansowanie 3 615 391,10 zł (w tym ITC PW 1 927 867,50 zł)

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Łapka

Projekt jest realizowany w zespole z Zakładu Termodynamiki ITC PW 

Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

O projekcie

Jarosław Milewski
Kierownik Projektutel. +48 22 234 52 07e-mail: milewski@itc.pw.edu.pl

Data rozpoczęcia: 2015-03-01
Data zakończenia: 2017-09-30
Status projektu: w trakcie realizacji
Typ działania: Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka: Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
Zasięg projektu - kraj: Polska
Adresaci projektu: Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania: budżet RP
Cel projektu: opanowanie technologii produkcji węglanowych ogniw paliwowych pod kątem możliwości zastosowania tego rozwiązania w źródłach energetyki rozproszonej

TENNESSEE: Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas

T_WYTWARZANIE_LOGOTYP_wersja_KORPO_pionowa_CMYK

Celem projektu jest opracowanie ulepszonych technologii wytwarzania wodoru i wychwytu dwutlenku węgla ze spalin elektrowni węglowej dedykowanych dla instalacji magazynowania energii power-to-gas.

INSPE

INSPE-150

Projekt INSPE miał na celu utworzenie i realizację interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Nuclear and Sustainable Power Engineering, na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Aby rozwijać wiedze o energetyce jądrowej w Polsce postanowiliśmy utworzyć studia doktoranckie, których absolwenci będą najwyższej klasy specjalistami w tym obszarze. Takie założenie jest możliwe do spełnienia głownie dzięki współpracy z najlepszymi ośrodkami zajmującymi się tematyką energetyki jądrowej w Polsce oraz zagranicą.

http://www.inspe.itc.pw.edu.pl/

TEWI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
logo

Strona projektu: http://tewi.p.lodz.pl/

Dołącz do projektu http://tewi.p.lodz.pl/Windchill/dashboard/joiningProjectsForm.jsp

NCBiR5

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej  liderem ogólnopolskiej sieci naukowej realizującej Zadanie numer 5 Strategicznego Projektu Badawczego Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.

Przedmiotem badań była Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało na realizację zadania w okresie 5.12.2011-29.11.2013 2 340 000,00 PLN.

Kierownikiem zadania badawczego był prof. dr hab. inż. Roman Domański (Zakład Termodynamiki ITC).