ITC / Projekty

Projekty

HEMP4NZEB - M-ERA.NET2

Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application

Technologia wytwarzania produktów budowlanych wykonanych z ekologicznych kompozytów włóknistych o podwyższonych właściwościach z mikrokapsułkami PCM do aplikacji w NZEB

Akronim: HEMP4NZEB

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.08.2023

INNOSTORAGE

Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego, INNOSTORAGE

Nr projektu: POIR.04.01.04-00-0100/17

Akronim: INNOSTORAGE

Okres realizacji: 01.04.2020-31.03.2023

Ścieżka dla Mazowsza

Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.01.2023

UNICORN

Badania procesów produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem obiegów na nadkrytyczny CO2

Okres realizacji – 13.07.2019 – 12.07.2019

Jednostka finansująca – Narodowe Centrum Nauki