ITC / Ogłoszenia ITC / Seminaria ITC / Seminaria ITC 2019 zima

Seminaria ITC 2019 zima

 Data Osoba Temat Zakład/Instytucja
8 października mgr inż. Andrzej Bryła Zadania inwestycyjne - OPTYMEiL ITC/MEiL
15 października Dyrekcja ITC+ kierownicy Zakładów Spotkanie informacyjne dla wszystkich pracowników ITC ITC/MEiL
5 listopada dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Trendy w energetyce. OZE ZChiEB
19 listopada mgr inż. Olaf Dybiński Wykorzystanie paliw alternatywnych do zasilania wysokotemperaturowego ogniwa paliwowego ZMiUE
26 listopada dr inż. Michał Kubiś  Modyfikacja właściwości cieplnych kompozytów polimerowych na bazie żywicy epoksydowej ZT
03 grudnia Konferencja PBEC  
10 grudnia

prof. Janusz Frączek,

prof. Tomasz Wiśniewski

Dyscyplina IŚGiE w świetle kryteriów ewaluacji dyscyplin MEiL
17 grudnia mgr inż. Maksymilian Kochański Inteligentnie, czyli jak? Wdrażanie nowych technologii opomiarowania energii elektrycznej w Unii Europejskiej ZRUE
07 stycznia mgr inż. Michał Wasik Modelowanie wymiany ciepła i masy w porowatych materiałach budowlanych ZT
14 stycznia dr hab. inż. Piotr Krawczyk Nowe technologie magazynowania energii elektrycznej w skali systemowej ZMiUE
21 stycznia Dr inż. Michał Leśko Kompleksowa operacyjna optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego zasilanego z elektrociepłowni - przykład wdrożenia ZMiUE
28 stycznia dr inż. Łukasz Mężyk Badania samozapłonu nadtlenku wodoru ZSL