ITC / Ogłoszenia ITC

 • Międzynarodowy program stypendialny dla kobiet w dziedzinie atomistyki
 • Młodszy automatyk
 • Oferta stażu, praktyki w firmie Framatome
 • Praca przy systemie kontroli termicznej satelitów
 • Nagrody dla profesora Michała Podowskiego
 • Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie
 • Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021
 • Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL w konkursie Veolia Energia Warszawa S.A.
 • Nowy konkurs na granty dla pracowników PW, którzy zadeklarowali dyscyplinę IŚGiE
 • Assistant Editor (Poland)
 • Seminarium instytutowe 18 maja
 • Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021
 • Oferty pracy
 • W dniu 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr inż. Wiesław Gogół
 • 8 maja 2021 roku zmarł dr inż. Wiesław Glinka
 • Konkurs na pracę inzynierską o tematyce energetycznej
 • Konkurs Inżynierski EBEC (European BEST Engineering Competition)
 • Zrób Dyplom z Veolią, IX edycja programu – kwiecień 2021
 • EthosEnergy zatrudni inżynierów
 • Wiesław Mariusz Różacki
 • Seminarium „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”
 • Poszukujemy absolwentów lub doktorantów z wydziału MEiL z kierunków związanych z energetyką i lotnictwem
 • Granty wewnętrzne 2021 dla pracowników Politechniki Warszawskiej z Dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka (IŚGiE)
 • Staż w firmie Framatome z zagadnień CFD
 • Poszukiwany student/doktorant do pracy przy projekcie
 • Franciszek Pchełka
 • Konkurs na pracę inżynierską o tematyce energetycznej - WZNOWIONY!
 • Studia Podyplomowe
 • Konto na portalu pracowniczym SAP
 • Konkurs na pracę inżynierską o tematyce energetycznej - ODWOŁANY!
 • Granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej z dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • Studia magisterskie podwójnego dyplomowania
 • Honorowy Tytuł „Fellow of The Combustion Institute” dla prof. Piotra Wolańskiego
 • Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Konrada Świrskiego
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017
 • ENERGETYKA - Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2016
 • Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”
 • Błękitne Skrzydła dla profesora Piotra Wolańskiego
 • IBS - Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej
 • Archiwum ogłoszeń
 • Seminaria ITC
 • Seminarium instytutowe 23 lutego
 • Veolia
 • Ogłoszenia ITC

  wydarzenia

  Międzynarodowy program stypendialny dla kobiet w dziedzinie atomistyki

  Celem program  im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzonego przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu jest zachęcenie kobiet do pracy i badań w atomistyce. Agencja czeka na zgłoszenia od studentek kierunków powiązanych z działalnością MAEA, czyli odnoszących się do pokojowego wykorzystania energii jądrowej w nauce, medycynie czy przemyśle. Zgłoszenia od kandydatek będą przyjmowane do 30 września br. Wybrane uczestniczki (maksymalnie 100 studentek) otrzymają stypendia naukowe, jak również będą mogły odbyć roczny staż wspierany przez MAEA.

  Szczegółowe informacje na temat Programu są dostępne na stronie MAEA https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants

  Młodszy automatyk w branży klimatyzacja/chłodnictwo

  Firma: CARRIER Polska Sp. z o.o.
  Praca: na pełen etat
  Miejsce: Warszawa
  Wykształcenie: chłodnictwo, automatyka, budowa maszyn, robotyka lub pokrewne (może być student ostatnich lat)

  Oferta stażu, praktyki w firmie Framatome

  Możliwość uczestnictwa w stażach/praktykach zawodowych lub badawczych w firmie Framatome. Firma to jeden z czołowych światowych dostawców technologii jądrowej, w tym reaktorów i wytwornic parowych. Staże odbywają się m.in. w Paryżu lub w innych lokalizacjach we Francji, istnieje także możliwość realizacji projektów zdalnie

  Zakres, czas trwania, forma oraz tematyka jest do ustalenia w zależności od zakresu kompetencji i zainteresowań kandydata.

  Praca przy systemie kontroli termicznej satelitów

  Poszukujemy inżyniera do projektowania i rozwijania systemu kontroli termicznej satelitów, który wzmocni zespół SatLab w dziale badawczo-rozwojowym Creotech Instruments S.A.. Do zadań należeć będzie między innymi wsparcie nadchodzących projektów lotnych: EagleEye – mikrosatelita do obserwacji Ziemi oraz PIAST – konstelacja trzech nanosatelitów obserwacyjnych.

   We are looking for a Thermal Control Systems Engineer to bolster our SatLab team within our R&D Department. If selected, you will support our upcoming flight projects: EagleEye – a small Earth Observation satellite and PIAST – a constellation of three nanosatellites.

  Nagrody dla profesora Michała Podowskiego

  Michał Podowski, kiedyś związany z ITC a teraz emerytowany profesor RPI ( Rensselaer Polytechnic Institute), otrzymał ostatnio dwa cenne wyróżnienia: Nagrodę im. Seaborga ("The Seaborg Award") oraz Nagrodę za osiągnięcia naukowe ("Technical Achievement Award"). Według American Nuclear Society (ANS) Medal Seaborg przyznaje się „za wybitne osiągnięcia naukowe lub inżynieryjne związane z rozwojem pokojowych zastosowań nauki jądrowej”.

  Michał Podowski otrzymał to międzynarodowe wyróżnienie za „długoletnie przywództwo i wybitne osiągnięcia naukowe i inżynieryjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa i wydajności wytwarzania energii jądrowej na całym świecie”.

  Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie

  W ramach projektu INNOPATHS (Innovation pathways, strategies and policies for the Low-Carbon Transition in Europe - https://innopaths.eu), realizowanego w ramach programu Horyzont 2020, mającego na celu ocenę technicznej i społeczno-ekonomicznej wykonalności różnych, porównywalnych ścieżek transformacji w kierunku neutralności klimatycznej UE do 2050 r., oraz określenie, czy istnieją realne strategie, które mogą doprowadzić do osiągnięcia głębokiej dekarbonizacji do 2050 r., zapraszamy do udziału w seminarium projektowym pn.: Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie – przypadek Polski.

  Seminarium odbędzie się 28 lipca 2021 r. w godzinach 10:00 - 12:00 w formule on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

  Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021

  22 czerwca w Centrum Olimpijskim PKOl wręczono dyplomy najlepszym polskim uczelniom akademickim, niepublicznym i zawodowym, a także wydziałom i innym jednostkom prowadzącym najlepsze studia w 71 kierunkach – laureatom XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, za nim jest Politechnika Warszawska i Uniwersytet Jagielloński. Kierunek Energetyka na Wydziale MEiL tradycyjnie najlepszy w kraju.

  energetyka 2021

  https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/energetyka

  Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL w konkursie Veolia Energia Warszawa S.A.

  Student Wydziału MEiL Artur Szymczak za pracę inżynierską p.t.„Idea modernizacji węzła cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla wybranego budynku biurowego” zdobył  pierwsze miejsce w otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa S.A. i Politechnikę Warszawską. Opiekunem pracy ze strony Wydziału MEiL PW był dr inż. Adam Smyk z Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii ITC

  Nowy konkurs na granty dla pracowników PW, którzy zadeklarowali dyscyplinę IŚGiE

  Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka (IŚGiE) PW podjęła uchwałę (obowiązującą od 1 czerwca br.) w sprawie ogłoszenia nowego konkursu dla pracowników PW, którzy zadeklarowali dyscyplinę IŚGiE.

  Jest to konkurs na granty, które mogą być wykorzystane w szczególności na dofinansowanie publikacji wyników badań w renomowanym wydawnictwie lub czasopiśmie (koszty publikacji i wynagrodzenia). Szczegóły w Regulaminie.

  Oferta pracy: Assistant Editor (Poland)

  Stanowisko pracy: Assistant Editor
  Firma: MDPI