ITC / Ogłoszenia ITC

 • Praca w ITC w projekcie badawczym
 • Westinghouse Internship Program
 • Nagroda Nernsta
 • Badacze z PW wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie
 • XV Konferencja „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – Research & Development in Power Engineering”
 • Lecture “Evolution of US civil light water nuclear technology"
 • Basic EPR overview lecture
 • Międzynarodowy program stypendialny dla kobiet w dziedzinie atomistyki
 • Nagrody dla profesora Michała Podowskiego
 • Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie
 • Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021
 • Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL w konkursie Veolia Energia Warszawa S.A.
 • Nowy konkurs na granty dla pracowników PW, którzy zadeklarowali dyscyplinę IŚGiE
 • Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021
 • Oferty pracy
 • Franciszek Pchełka
 • Wiesław Mariusz Różacki
 • W dniu 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr inż. Wiesław Gogół
 • 8 maja 2021 roku zmarł dr inż. Wiesław Glinka
 • Staż w firmie Framatome z zagadnień CFD
 • Studia Podyplomowe
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017
 • ENERGETYKA - Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2016
 • Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”
 • IBS - Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej
 • Archiwum ogłoszeń
 • Seminaria ITC
 • Seminarium instytutowe 23 lutego
 • Seminarium instytutowe 18 maja
 • Seminarium instytutowe 26 października
 • Seminarium instytutowe 7 grudnia
 • Praca w ITC przy projekcie NCBiR
 • Seminarium instytutowe 14 grudnia
 • Praca w ITC nna stanowisku POST-DOC (adiunkt badawczy)
 • Seminarium instytutowe 11 stycznia
 • Veolia
 • Ogłoszenia ITC

  wydarzenia

  Praca w ITC w projekcie badawczym

  W związku z realizacją projektu NCBiR „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” (Kierownik Projektu: dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni) poszukujemy studenta/studentki/doktoranta/doktorantki do pracy przy tym projekcie. Rodzaj zatrudnienia: umowa o dzieło lub umowa – zlecenie, termin zatrudnienia: od 07.02.2022r. Miejsce wykonywania pracy: Zakład Mechaniki, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej MEiL PW, ul. Nowowiejska 24, Warszawa

  Oferty (CV, list motywacyjny) i zapytania prosimy składać na adres: jan.kindracki@pw.edu.pl do dnia 01.02.2022r. z tytułem wiadomości „Zgłoszenie ucp ZM

  Westinghouse Internship Program

  Westinghouse is pleased to offer an exciting internship program that will take place during the SUMMER of 2022 at the HEADQUARTERS OFFICE located in Cranberry Township, Pennsylvania, United States. Westinghouse is a LEADING PROVIDER of nuclear plant products and services to utilities and local governments throughout the world.  A summer internship is a great first step in a path towards a Westinghouse career in the US, Poland or our other global locations!  Don’t miss out on getting a jumpstart on your professional journey within the energy industry and APPLY TODAY!

  Application Deadline: January 21, 2022

  Nagroda Nernsta

  EDYCJA 2021 !!! Nagroda naukowa im prof Walthera Hermana NERNSTA - Nagroda Politechniki  Warszawskiej  i  Instytutu  Energetyki  jest coroczną  nagrodą  indywidualną  przyznawaną  za  znaczące osiągnięcia naukowe, techniczne i praktyczne związane z procesami elektrochemicznymi.

  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie do dnia 31.03.2021 dokumentacji wniosku na adres email: nernst@ien.com.pl. Zgłoszenia przesłane po terminie oraz zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

  Szczegóły: https://www.ien.com.pl/nernst

  Badacze z PW wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

  57 osób z Politechniki Warszawskiej znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

  Ranking TOP 2% opracowano w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów. Na liście TOP2% znalazł się prof. Jan Kindracki

  https://pw.edu.pl/Aktualnosci/Badacze-z-PW-wsrod-najczesciej-cytowanych-naukowcow-na-swiecie

  XV Konferencja „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – Research & Development in Power Engineering”

  W dniach 30 listopada do 3 grudnia 2021, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej przy współudziale Komitetu Problemów Energetyki oraz Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, organizuje w Warszawie XV Konferencję „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – Research & Development in Power Engineering”. Jest to piętnasta edycja wydarzenia organizowanego w cyklu dwuletnim, nieprzerwanie od trzydziestu lat. Niezmiennym celem konferencji jest umożliwienie dyskusji pomiędzy przedstawicielami szeroko pojętego przemysłu energetycznego, a reprezentantami kluczowych ośrodków badawczych w kraju i za granicą.

  Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.rdpe.itc.pw.edu.pl/index.php/RDPE/2021

  W tym roku status platynowego sponsora dzierżą dwie firmy:

  budimex_300
  Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce; jest rozpoznawalna i ceniona od wielu lat za granicą. Jej początki działalności sięgają roku 1968, kiedy powołano Centralę Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex.
  pge ec
  PGE Energia Ciepła z Grupa PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji i sieci ciepłownicze o długości 672 km.
         

  Wszyscy Sponsorzy:
  pozostali sponsorzy

  Lecture “Evolution of US civil light water nuclear technology"

  Monday, December 6, 2021, 11:15 – 14:00 CET, Technology management and transfer center, Room 4.04/4.05

  Lecture “Evolution of US civil light water nuclear technology and the development of passive plants” Info on 2022 Westinghouse Internship Program

  11:15 – 13:00     Westinghouse Lecture
  13:00 – 14:00     Refreshments with Students

  Basic EPR overview lecture

  A lecture entitled "BASICS EPR OVERVIEW" will be organized on November 29 - December 3 at the Institute of Heat Engineering of the Warsaw University of Technology. The lecture will be conducted by employees of the Framatome company (from Paris), the language of lecture will be English. Classes in the traditional form will be held in room 105.

  Detailed program of the lecture:

  Międzynarodowy program stypendialny dla kobiet w dziedzinie atomistyki

  Celem program  im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzonego przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu jest zachęcenie kobiet do pracy i badań w atomistyce. Agencja czeka na zgłoszenia od studentek kierunków powiązanych z działalnością MAEA, czyli odnoszących się do pokojowego wykorzystania energii jądrowej w nauce, medycynie czy przemyśle. Zgłoszenia od kandydatek będą przyjmowane do 30 września br. Wybrane uczestniczki (maksymalnie 100 studentek) otrzymają stypendia naukowe, jak również będą mogły odbyć roczny staż wspierany przez MAEA.

  Szczegółowe informacje na temat Programu są dostępne na stronie MAEA https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants

  Nagrody dla profesora Michała Podowskiego

  Michał Podowski, kiedyś związany z ITC a teraz emerytowany profesor RPI ( Rensselaer Polytechnic Institute), otrzymał ostatnio dwa cenne wyróżnienia: Nagrodę im. Seaborga ("The Seaborg Award") oraz Nagrodę za osiągnięcia naukowe ("Technical Achievement Award"). Według American Nuclear Society (ANS) Medal Seaborg przyznaje się „za wybitne osiągnięcia naukowe lub inżynieryjne związane z rozwojem pokojowych zastosowań nauki jądrowej”.

  Michał Podowski otrzymał to międzynarodowe wyróżnienie za „długoletnie przywództwo i wybitne osiągnięcia naukowe i inżynieryjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa i wydajności wytwarzania energii jądrowej na całym świecie”.

  Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie

  W ramach projektu INNOPATHS (Innovation pathways, strategies and policies for the Low-Carbon Transition in Europe - https://innopaths.eu), realizowanego w ramach programu Horyzont 2020, mającego na celu ocenę technicznej i społeczno-ekonomicznej wykonalności różnych, porównywalnych ścieżek transformacji w kierunku neutralności klimatycznej UE do 2050 r., oraz określenie, czy istnieją realne strategie, które mogą doprowadzić do osiągnięcia głębokiej dekarbonizacji do 2050 r., zapraszamy do udziału w seminarium projektowym pn.: Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie – przypadek Polski.

  Seminarium odbędzie się 28 lipca 2021 r. w godzinach 10:00 - 12:00 w formule on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.