ITC / Struktura / Biblioteka

Biblioteka

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Faculty of Power and Aeronautical Engineering

Biblioteka Wydziałowa

Library of Faculty of Power and Aeronautical Engineering

poniedziałek - piątek: 9.00 - 15.00
 
soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00

ul.Nowowiejska 21/25

parter, pok.10
tel. 22 234 5768
e-mail: biblioteka.meil@pw.edu.pl

Biblioteka Instytutu Techniki Cieplnej

Library of Institute of Heat Engineering

Pon. - Pt.: 13:00 - 16:00

ul. Nowowiejska 21/25

parter, pok.12
tel.: 22 234 5249
e-mail: mwitek@itc.pw.edu.pl

Użytkownicy Biblioteki Wydziału MEiL mogą bez dodatkowej rejestracji wypożyczać dokumenty biblioteczne w Bibliotece Głównej PW i jej  filiach na zasadach określonych w Regulaminie BG PW.

Księgozbiór tych bibliotek dostępny jest w Centralnym Katalogu Zbiorów Bibliotek PW

Biblioteka główna PW

http://www.bg.pw.edu.pl/