ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Pracownicy

Pracownicy

Jędrzejuk Hanna

jedrzejuk (1)

dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk - kierownik Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku
(profil PW)

Kontakt
   e-mail:   Hanna.Jedrzejuk@pw.edu.pl
   pokój 211b
   tel. wew.

      

   

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024
   Poniedziałek (MS TEAMS): 18:15 - 19:00
   Czwartek (pok. 211b): 18:15 - 19:00

Office hours, winter semester 2023/2024
   Monday (MS TEAMS): 7:15 p.m. - 8:00 p.m.
   Thursday (IHE building, room 211b): 5:15 p.m. - 6:00 p.m., and 6:15 p.m. - 7:00 p.m.

Rozkład zajęć: na dole strony
Timetable: at the bottom of the page 

Aktualizacja: 11 października 2023 r.

  

 

Chwieduk Dorota

prof. dr hab. inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211 a, e-mail: Dorota.Chwieduk@pw.edu.pl tel. 22 234 52 27

dorota chwieduk

Wice Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej MEiL PW

Kierownik Studiów Podyplomowych „Budownictwo Energooszczędne.Certyfikacja energetyczna,

audyt energetyczny i termomodernizacja budynków” na wydziale MEiL PW

 

Pluta Zbysław

prof. nzw. dr hab. inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211b, e-mail: Zbyslaw.Pluta@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 45

 

Rusowicz Artur

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211 c, e-mail: Artur.Rusowicz@pw.edu.pl tel. 234 52 21

 

Ruciński Adam

dr inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 212 a, e-mail: Adam.Rucinski@pw.edu.pl tel. 234 52 21