ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Wykład prof. Asfawa Beyene w dniach 14-18 grudnia br

Wykład prof. Asfawa Beyene w dniach 14-18 grudnia br

Szanowni Studenci !

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej, zaproszenie władz Wydziału (jako Visiting Professor) uzyskał prof. ASFAW BEYENE z San Diego State Univerity (USA) absolwent Wydz.MEiL.

Jako jego oferta, na liście przedmiotów dodatkowych pojawił się wykład From First Law to Dimensional Analyses: Theory and Applicationsnumer katalogowy NOB03. (tłum. Od Pierwszej Zasady Termodynamiki do Zagadnień Pomiarowych: Teoria i Aplikacje)

Przedmiot został wyceniony na 2 ECTS. Wymiar zajęć: 15 godz. w okresie 14-18.12.2009 r.

Wykład był oferowany w puli przedmiotów dostępnych w ramach korekty deklaracji, dopiero od pierwszych dni semestru 2009Z. Ze względów technicznych zapisy na przedmiot okazały się nieskuteczne (studenci którzy deklarowali przedmiot nie widzą w swoich programach na semestr bieżący w/w przedmiotu). Ze względu na te trudności z zapisami rejestracja przedmiotu w systemie wirtualnego dziekanatu prowadzona będzie na podstawie (rejestrowanego, zgodnie z zasadami Programu – listy z podpisami studentów) uczestnictwa w zajęciach. Dziekanat wprowadzi (dla tego przedmiotu) zaliczenia, wraz z ocenami drogą transferu, po złożeniu odpowiednich deklaracji, na formularzu transferu przedmiotów złożonych przez studentów.

Terminarz zajęć z prof. Beyene:

  • poniedziałek, 14.12.2009, godz.15.15- 18.00, sala 207 ITC PW;
  • wtorek, 15.12.2009, godz. 15.15-18.00, sala 207 ITC PW,
  • środa, 16.12.2009, godz. 15.15-18.00, sala 105 ITC PW,
  • czwartek, 17.12.2009, godz.15.15-18.00, sala 105 ITC PW,
  • piątek, 18.12.2009, godz. 15.15-18.00, sala 410 a ITC PW.

Z oferty mogą skorzystać wszyscy studenci Wydz. MEiL – (zaliczenie przedmiotu na wspomnianych warunkach oferujemy jednak tylko studentom powyżej II semestru). Serdecznie zapraszamy również zainteresowanych słuchaczy z innych wydziałów oraz innych uczelni.

Prodziekan d/s dydaktycznych
Krzysztof Badyda