ITC / Projekty / MOLCAR

MOLCAR

Numer projektu: NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17/2020

Podmioty realizujące projekt: Lider projektu: Politechnika Warszawska; Partnerzy: Fuel Cell Poland; SINTEF AS

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jarosław Milewski prof. uczelni

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 074 710,05 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 6 074 710,05 zł

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 4 919 515,29 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 868 149, 76 zł

Okres kwalifikowalności kosztów: 1.10.2020-1.10 2023

Opis projektu:

Postępujące zmiany klimatyczne, w tym emisja CO2 z elektrowni zawodowych, są wyzwaniem dla szeroko pojętej energetyki – wymagana jest nie tylko wysoka efektywność procesu redukcji emisji, ale także jej możliwa bezinwazyjność w stosunku do technologii klasycznej. Opracowywana technologia z ogniwami paliwowymi MCFC będzie w stanie współpracować z różnymi źródłami spalin (jak elektrownie węglowe czy gazowe), a także, w razie potrzeby, przetwarzać wychwycony CO2 do postaci mogącej być bezpośrednio skierowaną do reaktora Sabatiera, czyli wytwarzać paliwo syntetyczne kierowane do sieci gazu ziemnego. W trakcie realizacji projektu zostanie opracowany modułowy system do separacji CO2 ze spalin pochodzenia energetycznego z wykorzystaniem technologii węglanowych ogniw paliwowych (MCFC). W przypadku wykorzystania wodoru wytworzonego ze źródeł odnawialnych, CO2 stanie się pośrednim magazynem energii elektrycznej do zastosowania na szeroką skalę, rozwiązując dwa kluczowe problemy: emisję CO2 i zagospodarowanie energii z niestabilnych źródeł odnawialnych przy jednoczesnym utrzymaniu elektrowni klasycznych (zarówno węglowych, jak i gazowych), które w takim układzie staną się ogniwem zamykającym obieg CO2 w środowisku naturalnym oraz ograniczą import paliw z zagranicy.

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Operatorem programu „Badania stosowane” jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej o NMF 2014-2021 na stronie https://eeagrants.org/

norway-grants
znaki_strona_www
ncbr_logo_z_czerwonym_napisem
znak-podstawowy-PL

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego na stanowisku specjalisty ds. projektowania stosu ogniw paliwowych typu MCFC.

Termin składania ofert: 23/04/2021 godz. 12:00