ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Wakacyjny staż w Heat-Tech Center

Wakacyjny staż w Heat-Tech Center

Wakacyjny staż w Heat-Tech Center

Zapraszamy do udziału w programie studentów studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia, zainteresowanych zdobyciem doświadczenia podczas wakacyjnego stażu w firmie energetycznej. 
Studenci  przystępując  do  stażu  staną  się  na  kilka  wakacyjnych  miesięcy  członkami  zespołów projektowych.  Oprócz  wsparcia  merytorycznego  Heat-Tech  Center,  umożliwiającego  praktyczne spojrzenie na zagadnienia związane z ciepłownictwem, stażyści otrzymają również wynagrodzenie w ramach pracy w projektach.

Kim jesteśmy?

Heat-Tech  Center  jest  ośrodkiem  badawczo-rozwojowym,  który  posiada  ponad  50-letnie doświadczenie  w  rozwiązywaniu  problemów  występujących  w  systemach  ciepłowniczych.  Wspiera Grupę  Veolia  wyborze  technologii  i  sprzętu,  oraz  testowaniu  nowych  rozwiązań.  Heat-Tech  Center prowadzi  projekty  w  zakresie  poprawy  efektywności  energetycznej  w  systemach  miejskich  i przemysłowych, uzupełniające zakres działalności Veolia Research & Innovation.  Zapraszamy  do  odwiedzenia  naszej  strony  internetowej,  na  której  znajdą  Państwo  szczegółowe informacje  dotyczące  działalności  naszej  Spółki  oraz  Grupy  Kapitałowej  Veolia:  www.energiadlawarszawy.pl

Co oferujemy w ramach programu „Wakacyjny staż w Heat-Tech Center”?

  • Wynagrodzenie w okresie stażu;
  • Aktywny udział w projektach B&R prowadzonych w Heat Tech Center;
  • Opiekę  merytoryczną  pracownika  Heat-Tech  Center,  którego  zadaniem  będzie  przybliżenie zagadnień  będących  w  obszarze  zainteresowania  przemysłu,  w  szczególności  energetyki cieplnej;  
  • Szansę  na  poznanie  środowiska  pracy  firmy  o  zasięgu  międzynarodowym  oraz  działania  w strukturach projektowych;

Harmonogram naboru zgłoszeń do programu:

  • Zgłoszenia kandydatów ze wskazaniem tematu stażu, zawierające list motywacyjny, życiorys przyjmujemy  w  terminie  do  31  maja  2015  r.,  w  wersji  elektronicznej  na  adres  e-mail Koordynatora Programu.  
  • Do  3  czerwca  2015  Kandydaci  wstępnie  zakwalifikowani  do  udziału  w  programie,  zostaną poinformowani drogą elektroniczną/telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Bieżące informacje o programie:

Zakładka „Aktualności” na stronie: www.energiadlawarszawy.pl

Osoba do kontaktu:

Koordynator Programu

Andrzej Gorczyca
e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com  
tel. kom.: 510 295 897