ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Termodynamiki / Prace przejściowe i dyplomowe

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

  • Modelowanie transportu ciepła i masy w materiałach o złożonej strukturze (materiały porowate, kompozytowe)
  • Prospektywne technologie energetyczne (osmoza, mikrosilniki, mikrowymienniki ciepła)
  • Radiacyjna wymiana ciepła
  • Magazynowanie energii (w tym chemiczne, PCM)
  • Wykorzystanie techniki badań w podczerwieni
  • Układy chłodnicze, grzewcze i automatyka cieplna
  • Wymiana ciepła
  • Współczesne technologie energetyczne (pompy ciepła, odnawialne źródła energii, układy hybrydowe)
  • Metody numeryczne (modelowanie, optymalizacja i  uczenie maszynowe z wykorzystaniem kodów własnych, ogólnodostępnych i komercyjnych)

Pełna lista tematów i prowadzących na stronie WMEiL