ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii

Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii

 

Kierownik Zakładu

 

pok. 305 f

 

 prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

 e-mail: tadeusz.skoczkowski@itc.pw.edu.pl

 tel. 22 234 52 15

 tel. 22 825 95 57

 

Sekretariat

 

pok. 405 c

 mgr Ewa Stefaniak

 e-mail: ewa.stefaniak@pw.edu.pl 

 tel. 22 234 51 67

 

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

Racjonalne użytkowanie energii to użytkowanie energii z głową, które wymaga od nas odpowiedzialnego podejścia do energetyki. Nazwa Racjonalne Użytkowanie Energii ma sugerować to, żebyśmy używali energię kiedy jej potrzebujemy, a kiedy jej już nie musimy pobierać, to żebyśmy robili wszystko, aby to zużycie było jak najmniejsze. 

Racjonalne użytkowanie energii to coś więcej niż samo oszczędzanie energii, jest to skomplikowane zadanie techniczne, organizacyjne i finansowe.

prof.dr hab.inż.Tadeusz Skoczkowski, w wywiadzie z dnia 3.09.2014r. dla radia TOK FM

     

Audycja do odsłuchania: http://audycje.tokfm.pl/widget/18230

 

histZRUE

Więcej o historii Zakładu

Dydaktyka

Zakład RUE dysponuje własnymi laboratoriami dydaktycznymi:

Laboratorium Elektryczne (Elektrotechnika, Maszyny Elektryczne, Inteligentne Sieci Przesyłowe)

Laboratorium Elektroniki i Techniki Mikroprocesorowej

Laboratorium Pomp

******************************************

W otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa S.A. i Politechnikę Warszawską (edycja 2021) wśród nagrodzonych znaleźli się dwaj dyplomanci, których opiekunem był dr inż. Adam Smyk z Zakładu ZRUE:

 •  I miejsce - Artur Szymczak, - za pracę inżynierską „Idea modernizacji węzła cieplnego z wykorzystaniem   pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla wybranego budynku biurowego”
 • III miejsce – Jakub Strzelczyk  - za pracę  inżynierską ”Analiza techniczno-ekonomiczna rozbudowy ciepłowni miejskiej w Grajewie o blok kogeneracyjny”.

https://www.itc.pw.edu.pl/Ogloszenia-ITC/Zwyciestwo-studenta-Wydzialu-MEiL-w-konkursie-Veolia-Energia-Warszawa-S.A

******************************************

Zajęcia w Laboratorium Elektrycznym ZRUE w czasach pandemii (z zachowaniem dystansu i wg obostrzeń)...

L1
L2

******************************************

W sali Laboratorium Elektrycznego MEiL w dniu 24.01.2020 r. odbyły się warsztaty dla studentów 5. semestru kierunku Automatyka i Robotyka oraz Power Engineernig. Warsztaty (prowadzone w języku polskim oraz angielskim) dotyczyły najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej oraz innowacyjnych urządzeń chroniących przed zwarciami łukowymi, a także możliwości zastosowań kompaktowych sterowników programowalnych. Interaktywna prelekcja została przeprowadzona przez wysokiej klasy profesjonalistów z praktycznym doświadczeniem - inżynierów z Firmy EATON Electric

Więcej...

     
L4
L4a
L5
Resized_20191127_124855
Resized_20191127_125020
Resized_20191127_124839
Resized_20191129_092806
Resized_20191129_092827
Resized_20191129_100308
labZRUE

Praca dyplomowa inżynierska autorstwa Pawła Litmana "Analiza techniczno-ekonomiczna dostawy ciepła technologicznego z Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej" (promotor: dr inż. Adam Smyk) zdobyła w 2019 r. w V edycji programu „Zrób dyplom z  Veolią” II nagrodę oraz pierwsze miejsce w otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa i Politechnikę Warszawską.  Poza nagrodą pieniężna Paweł Litman wziął udział w Veoila Summer School w Paryżu.

W Konkursie na najlepsze prace inżynierskie z zakresu Energetyki organizowanym przez firmę VEOLIA S.A. (edycja 2018) dwa miejsca podium zajęli Dyplomanci z Zakładu RUE:

 •  I miejsce - inż. Łukasz Grębowski, Dyplomant dra inż. Adama Smyka
 • III miejsce - inż. Dorota Gręda, Dyplomantka dra inż. Sławomira Bieleckiego

http://itc.pw.edu.pl/Ogloszenia-ITC/Zwyciestwo-studenta-Wydzialu-MEiL-Lukasza-Grebowskiego

W Konkursie na najlepsze prace inżynierskie z zakresu Energetyki organizowanym przez firmę VEOLIA S.A. (edycja 2017) dwa miejsca podium zajęli Dyplomanci z Zakładu RUE:

 • inż. Michał Guzek - I miejsce, promotor pracy: dr inż. Adam Smyk
 • inż. Wiktor Krzyczkowski - III miejsce, promotor pracy: dr inż. Sławomir Bielecki

W 2016 r. w IV edycji programu „Zrób dyplom z Heat Tech Center” student Bartłomiej Nyszko otrzymał pierwszą nagrodę za pracę magisterską pt. „Modelling and Optimization of Combined Heat and Power Plant Production with a Hot Water Storage Tank” (promotor pracy: dr inż. Adam Smyk).

W 2016 r w IV edycji programu „Zrób dyplom z Heat Tech Center” student Jakub Sowa otrzymał nagrodę za II miejsce, za pracę inżynierską pt. „Model obliczeniowy strat ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych wynikających z przenikania przez izolację” (promotor pracy: dr inż. Adam Smyk).

Więcej o ofercie dydaktycznej ZRUE

 

 

Działalność naukowa

Pracownicy Zakładu RUE prowadzą badania skupiające się wokół tematyki związanej przede wszystkim z poprawą efektywności energetycznej i oszczędnego gospodarowania różnych form energii, a więc wokół racjonalnego użytkowania energii. Jest to szerokie spojrzenie na kwestie wykorzystywania energii. Badania dotyczą w szczególności następujących dziedzin:

 • pompy i układy pompowe
 • sieci ciepłownicze
 • sieci i systemy elektroenergetyczne
 • przetwarzanie energii
 • inteligentne sieci energetyczne
 • bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna
INNO

W Zakładzie RUE pod kierunkiem prof. dra hab.inż. Tadeusza Skoczkowskiego jest realizowany w zespole

Projekt INNOPATHS: Innovation pathways, strategies and policies for the Low-Carbon Transition in Europe,

współfinansowany ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020,

Contract no. 730403

https://innopaths.eu/

UE

Przykładowe publikacje ZRUE

 1. Bielecki S., Skoczkowski T., Sobczak L., Wołowicz M.: "Electricity Usage Settlement System Based on a Cryptocurrency Instrument". Energies. 2022; 15(19):7003. https://doi.org/10.3390/en15197003
 2. Bielecki S., Skoczkowski T., Sobczak L., Buchoski J., Maciąg Ł., Dukat P.: "Impact of the Lockdown during the COVID-19 Pandemic on Electricity Use by Residential Users" Energies 2021, 14(4), 980; https://doi.org/10.3390/en14040980
 3. Skoczkowski T., Verdolini E., .,Bielecki S., Kochański M., Korczak K., Węglarz A.: "Technology innovation system analysis of decarbonisation options in the EU steel industry" Energy Volume 212, 1 December 2020, 118688, https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118688
 4. Kochański M., Korczak K., Skoczkowski T: "Technology Innovation System Analysis of Electricity Smart Metering in the European Union", Energies 2020, 13, 916; doi:10.3390/en13040916.  https://www.mdpi.com/1996-1073/13/4/916/pdf Impact Factor: 2.707 (2018).
 5. Rosenow J., Skoczkowski T., Thomas S., Węglarz A., Stańczyk W., Jędra M.: "Evaluating the Polish White Certificate scheme", Energy Policy 144 (2020) doi: 1116890301 https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111689 Impact Factor: 4.88 (2019).
 6. Skoczkowski T., Bielecki S., Wojtyńska J.: "Long-Term Projection of Renewable Energy Technology Diffusion" Energies 2019, Volume 12, Issue 22, s.4261-4285, doi:10.3390/en12224261
 7. Skoczkowski T., Bielecki S., Kochański M., Korczak K.: "Climate-change induced uncertainties, risks and opportunities for the coal-based region of Silesia: Stakeholders' perspectives" Environmental Innovation and Societal Transitions, 2019, ss. 1-22,  DOI:10.1016/j.eist.2019.06.001
 8. Bielecki S., Skoczkowski T.:"An enhanced concept of Q-power management". Energy Vol. 162, 1 November 2018, pp. 335-353 (https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.042)
 9. Bielecki Sławomir, Skoczkowski Tadeusz: "Przemysł chemiczny i energetyka. Tworzenie symbiozy." Przemysł Chemiczny 97(2018-3), s.309-318, DOI:10.15199/62.2018.3.1
 10. Skoczkowski T., Bielecki S., Węglarz A., Włodarczak M., Gutowski P.: "Impact assessment of climate policy on Poland's power sector." Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2018, vol.23, iss.8, pp. 1303-1349. https://doi.org/10.1007/s11027-018-9786-z
 11. Smyk Adam, Laskowski Rafał:An Approximate Relation of a Regenerative Heat Exchanger Effectiveness in Off-Design Conditions, w: Heat Transfer Engineering, vol. 38, nr 1, 2017, ss. 37-46, DOI:10.1080/01457632.2016.1156391
 12. Karaśkiewicz Krzysztof: Pompy do chemikaliów, w: Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 96, nr 1, 2017, ss. 32-34
 13. Antoniewicz Kamil, Rafał Krzysztof: Model predictive current control method for four-leg three-level converter operating as shunt active power filter and grid connected inverter, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, PAN, vol. 65, nr 5, 2017, ss. 601-607, DOI:10.1515/bpasts-2017-0065
 14. Skoczkowski Tadeusz, Bielecki Sławomir: Zużycie energii i energochłonność w przemyśle chemicznym w Polsce, w: Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 96, nr 2, 2017, ss. 275-278, DOI:10.15199/62.2017.2.4
 15. Kochański Maksymilian : Analysis and exploitation of resource efficiency potentials in industrial small and medium-sized enterprises–Experiences with the EDIT Value Tool in Central Europe, w: Journal of Cleaner Production, Elsevier BV, vol. 159, 2017, ss. 290-300, DOI:10.1016/j.jclepro.2017.05.017

Wykaz ważniejszych publikacji, patentów i projektów ZRUE

 

Działalność organizacyjna:

Wielu pracowników Zakładu aktywnie uczestniczy w pacach różnych zespołów, gremiów, organizacji, kolegiów i stowarzyszeń, działając na rzecz  ITC, MEiL oraz PW. Przykłady prowadzonej w Zakładzie działalności organizacyjnej:

 • działalność w ramach Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 240 na Wydziale MEiL PW
 • organizacja kursów i egzaminów SEP dla pracowników oraz  studentów Wydziału MEiL o specjalności Energetyka w celu uzyskania uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych niskiego napięcia.
 • realizacja Programu Rozwoju Dydaktycznego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, PO KL, 2011-2015. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż Tadeusz Skoczkowski.
 • funkcja Opiekuna specjalności Power Engineering: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
 • funkcja przedstawiciela pracowników w Radzie Wydziału MEiL: mgr Ewa Stefaniak
 • funkcja Sekretarza Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale MEiL: mgr Ewa Stefaniak
 • funkcja Sekretarza Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW: dr inż. Sławomir Bielecki
 • funkcja Koordynatora Praktyk Studenckich na Wydziale MEiL: dr inż. Jacek Szymczyk
 • funkcja Opiekuna I-go roku studiów: mgr inż. Janusz Lipka
 • członkostwo w Związkach Zawodowych na PW: mgr inż. Tadeusz Palimąka, dr inż. Jacek Szymczyk

Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez pracowników Zakładu znajdują się na ich stronach internetowych ITC.

 

Misja ZRUE

Celem Zakładu w sferze dydaktyki szkoły wyższej jest prowadzenie zajęć w ramach przedmiotów związanych z:

 • wytwarzaniem, przesyłem, przekształcaniem i użytkowaniem energii elektrycznej,
 • efektywnością energetyczną,
 • pompami,
 • siłowniami cieplnymi,
 • sieciami ciepłowniczymi,

w zakresie i na poziomie odpowiadającym potrzebom kształcenia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na wszystkich rodzajach studiów.Głównymi kierunkami prowadzonej działalności naukowo-badawczej są prace wokół osi „Racjonalne Użytkowanie Energii”.Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze w następujących obszarach:W zakresie racjonalnego użytkowania energii:

 • efektywność energetyczna procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych,
 • straty energii w sieciach elektroenergetycznych,
 • energetyka prosumencka i obywatelska,
 • zagadnienia racjonalnej gospodarki energią elektryczną,
 • zagadnienia racjonalnej gospodarki energetycznej w ciepłownictwie,
 • zaopatrzenie w energię miast (plany energetyczne),
 • zagadnienia zrównoważonej polityki energetycznej na poziomie narodowym i lokalnym,
 • wpływ procesów energetycznych na środowisko.

W zakresie pomp wirowych:

 • zaawansowane metody obliczeniowe elementów przepływowych,
 • hydrauliczne siły wzdłużne i poprzeczne oraz układy odciążające,
 • energooszczędna eksploatacja pomp i instalacji pompowych, w tym zagadnienia optymalnej regulacji pomp oraz napędów o regulowanej prędkości obrotowej,
 • metody i procedury pomiarowe, niepewności pomiarów itp.
 • badania pomp, zwłaszcza wirowych, pod względem bezpieczeństwa i energochłonności, badania odbiorcze, badania energochłonności, badania na zgodność z przedmiotowymi normami PN-EN i ISO,
 • badania małych turbin wodnych i pompo-turbin,
 • kompleksowe zagadnienia projektowo-obliczeniowe w zakresie pomp i instalacji pompowych w przemyśle, energetyce i gospodarce komunalnej,
 • opinie, ekspertyzy, koreferaty w powyższym zakresie,
 • pomiary charakterystyk dużych pomp w miejscu ich zainstalowania.

W zakresie siłowni cieplnych:

 • modelowanie matematyczne układów cieplnych siłowni klasycznych i jądrowych,
 • optymalizacja struktury i parametrów bloków energetycznych,
 • skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu,
 • akumulacja energii w układach siłowni,
 • różne aspekty zagadnień energetycznych w siłowniach cieplnych.

W zakresie sieci ciepłowniczych:

 • wytwarzanie energii w skojarzeniu,
 • wysokosprawne miejskie sieci ciepłownicze,
 • racjonalizacja sieci wymienników ciepła.