ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych / Historia Zakładu

Historia Zakładu

Historia Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Historia Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych (MiUE) sięga 1951 roku, kiedy to na Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym Politechniki Warszawskie utworzone zostały katedry Turbin Cieplnych pod kierunkiem prof. Aleksandra Uklańskiego, Silników Wodnych i Pomp kierowana przez prof. Mieczysława Arkuszewskiego oraz Kotłów i Maszyn Parowych. Ostatnia z nich przez 2 lata nie miała kierownika, a w roku 1957 zmieniła nazwę na Katedra Katów Parowych a jej kierownictwo objął prof. Piotr Orłowski. W 1961 roku katedry te połączyły się w jedną o nazwie Katedra Kotłów, Turbin i Pomp mającą w swoim składzie 3 zakłady odpowiednio Kotłów Parowych, Turbin Cieplnych i maszyn Hydraulicznych. Nową katdra kierował najpierw prof. Aleksander Uklański a później, aż do jej likwidacji, prof. Piotr Orłowski. Likwidacja katedry związana była z wprowadzona w 1971 roku zmianą struktury organizacyjnej uczelni w Polsce z katedralnej na instytutową. Katedra przekształciła się wtedy w Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Kierownikiem zakładu został prof. Piotr Orłowski. Po jego przejściu na emeryturę w roku 1974 kierownictwo zakładu objął prof. Marceli Baran. W 1980 roku kierownictwo zakładu przejął prof. Andrzej Miller.

 

Istotny dla historii zakładu był rok1992. Zmiany ustawowe spowodowały, że powodów formalnych przestały istnieć zakłady Siłowni i Reaktorów Jądrowych oraz Gospodarki Energetycznej a pracownicy tych zakładów przeszli do Zakładu Maszyn I Urządzeń Energetycznych. Od tego momentu Zakład MiUE „przejął w dziedzictwo” historię zlikwidowanych zakładów a historia ta sięga 1960 mroku, czyli roku powstania Wydziału MEiL. W tymże bowiem roku utworzona została katedra Energetyki Jądrowej z dwoma zakładami: Miernictwa Radioaktywności i Zastosowań Izotopów oraz Siłowni i Reaktorów Jądrowych. Pierwszym z nich kierował prof. Paweł Nowacki, który pełnił także funkcję kierownika Katedry, a drugim prof. Stanisław Andrzejewski. W roku 1963 katedra ta został podzielona na dwie jednostki: Katedrę Siłowni i Gospodarki Energetycznej oraz Techniki Jądrowej W skład pierwszej z nich wchodziły dwa zakłady: Siłowni oraz Gospodarki Energetycznej. Prof. Stanisław Andrzejewski kierował katedrą i Zakładem Siłowni, a kierownictwo Zakładu Gospodarki Energetycznej powierzono prof. Czesławowi Meiro. W skład kierowanej przez prof. P. Nowackiego Katedry Techniki Jądrowej wchodził Zakład Miernictwa Radioaktywności i Zastosowań Izotopów (kierownik prof. P. Nowacki) oraz Zakład Reaktorów Jądrowych (kierownik – vacat). W 1971 pracownicy tych katedr już w składzie Instytutu techniki Cieplnej otworzyli Zakład Układów i Gospodarki E, początkowo pod kierownictwem prof. St. Andrzejewskiego a od 1973 roku doc. Mariana Kiełkiewicza. W 1976 roku zakład ten uległ podziałowi na Zakład Siłowni i Reaktorów Jądrowych (kierownik - doc. M. Kiełkiewicz) oraz Zakład Gospodarki Energetycznej, którego kierownictwo objął doc. Edward Radwański.

 

Kolejnych zmian organizacyjnych Zakład MiUE doświadczył w roku 2000, kiedy to nastąpił jego podział na dwie jednostki instytutowe – jedną o niezmienionej nazwie i drugą – Zakład Pomp Napędów i Siłowni.

 

Prof. Andrzej Miller funkcje kierownika zakładu pełnił aż do przejścia na emeryturę w roku 2010. Zastąpił go dr hab., Konrad Świrski Zakład skupia pracowników naukowych związanych z badaniami urządzeń i układów Energetycznych, nowymi technologiami energetycznymi, systemami informatycznymi , zawsze związanych także z badaniami przemysłowymi i wdrożeniami efektów prac badawczych w krajowym i światowym przemyśle.

Kolejnym kierownikiem Zakładu został prof. Jarosław Milewski będący jednocześnie Redaktorem Naczelnym czasopisma Journal of Power Technologies