ITC / Struktura / Zakłady

Zakłady

Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku

 

Kierownik Zakładu

pok. 211 b

dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk

e-mail: hanna.jedrzejuk@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 72 57

tel. 22 234 52 21

 

Sekretariat

pok. 211 b

e-mail: zchieb@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 72 57

tel. 22 234 52 21

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych

 

Kierownik Zakładu

pok. 412

dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. PW

e-mail: milewski@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 86

tel. 22 234 52 07

 

Sekretariat

pok. 414 b

mgr Katarzyna Langiewicz

e-mail: zmiue@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 86

tel. 22 825 29 01

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii

Kierownik Zakładu

pok. 305 f

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

e-mail: tadeusz.skoczkowski@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 15

tel. 22 825 95 57

Sekretariat

pok. 405 c

mgr Ewa Stefaniak

e-mail: ewa.stefaniak@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 51 67

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

Zakład Silników Lotniczych

 

Kierownik Zakładu

pok. 307a

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

e-mail: andrzej.teodorczyk@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 26

tel. 22 825 02 41

 

Sekretariat

pok. 313

mgr Izabela Kraszewska

e-mail: zsl@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 77

tel. 22 825 02 41

Pracownicy

Dydaktyka

Zakład Termodynamiki

 

Kierownik Zakładu

pok. 203 a

prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski

e-mail: tomasz.wisniewski@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 50

tel. 22 825 52 70

 

Sekretariat

pok. 108

mgr Jolanta Sztrekier

e-mail: jsztrek@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 56

tel./fax 22 825 5270

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia