ITC / Struktura / Zakłady

Zakłady

Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku

 

Kierownik Zakładu

pok. 211 b

dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk

e-mail: hanna.jedrzejuk@pw.edu.pl

tel. 22 234 72 57

tel. 22 234 52 21

 

Sekretariat

pok. 211 b

e-mail: zchieb@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 72 57

tel. 22 234 52 21

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych

 

Kierownik Zakładu

pok. 412

prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski

e-mail: jaroslaw.milewski@pw.edu.pl

tel. 22 234 52 86

tel. 22 234 52 07

 

Sekretariat

pok. 414 b

Jadwiga Chiberska

e-mail: sekretariat.zmiue.itc@pw.edu.pl

jadwiga.chiberska@pw.edu.pl

tel. 22 234 52 86

tel. 22 825 29 01

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii

 

Kierownik Zakładu

 

pok. 305 f

 

 prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

 e-mail: tadeusz.skoczkowski@itc.pw.edu.pl

 tel. 22 234 52 15

 tel. 22 825 95 57

 

Sekretariat

 

pok. 405 c

 mgr Ewa Stefaniak

 e-mail: ewa.stefaniak@pw.edu.pl 

 tel. 22 234 51 67

 

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

Zakład Silników Lotniczych

 

Kierownik Zakładu

pok. 307a

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

e-mail: andrzej.teodorczyk[at]pw.edu.pl

tel. 22 234 52 26

tel. 22 825 02 41

 

Sekretariat

pok. 313

mgr Izabela Kraszewska

e-mail: sekretariat.zsl.itc[at]pw.edu.pl

tel. 22 234 52 77

tel. 22 825 02 41

Pracownicy

Dydaktyka

Zakład Termodynamiki

 

Kierownik Zakładu

pok. 203 a

prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski

e-mail: tomasz.wisniewski@pw.edu.pl

tel. 22 234 52 50

tel. 22 825 52 70

 

Sekretariat

pok. 108

e-mail: sekretariat.zt.itc@pw.edu.pl

tel. 22 234 52 56

tel./fax 22 825 5270

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia