ITC / Studia / Studia podyplomowe / Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe

Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe

Studium zorganizowane na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja odbywa sie przez stronę https://irk.pw.edu.pl/pl/ 

szczegóły na stronie https://tg.itc.pw.edu.pl/

Od słuchaczy wymagane jest wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie techniczne. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z budową i eksploatacją turbin gazowych, oraz instalacji energetycznych z turbinami gazowymi.

Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia nabycie wiedzy użytecznej oraz umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji procesu inwestycyjnego oraz eksploatacji instalacji będących przedmiotem studium.

Szczegółowo zakres wiedzy i umiejętności opisano w osobnym dokumencie (KRK_SP_TGazowe_V2_KB)

Czas trwania studium: 2 semestry.

Studia będą prowadzone w trakcie trzydniowych zjazdów (czwartek – 6 godzin, piątek 9 godzin sobota – 5 godzin), raz w miesiącu od listopada do czerwca,

I semestr - 5 zjazdów (100 godzin),

II semestr – 5 zjazdów, opcjonalnie jedna ćwiczeniowa sesja wyjazdowa połączona ze zwiedzaniem elektrowni z turbinami gazowymi  i 50 godzinna praca dyplomowa. Łącznie 140 godzin.

Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia wyższych studiów. O przyjęciu decyduje Rada Programowa w oparciu o wynik wewnętrznej akcji rekrutacyjnej.

Kierownik Studium:  dr inż. Grzegorz Niewiński  grzegorz.niewinski@pw.edu.pl

Sekretariat: Katarzyna Langiewicz tel. 22 234 5286, fax 22 825 0565, tg.itc@pw.edu.pl