ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Wiśniewski Tomasz

Tomasz Wiśniewski

prof. dr hab. inż. - Zakład Termodynamiki pokój 203a, e-mail: Tomasz.Wisniewski@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 50

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela
12-14 Termodynamika1
 T1
8-10 Fiz. Inż.
 T311
 
 14-15 konsultacje
 T203A
  10-13 WC w Lotn.
 T5
 
 15-16 konsultacje
 T203A
     

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka w Politechnice Warszawskiej
 • Kierownik Zakładu Termodynamiki
 • Kierownik Pracowni Usług Termowizyjnych
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej
 • Członek Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej

 

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych i naukowych

 • Członek Editorial Board czasopisma Archive of Mechanical Engineering

 

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Wymiana ciepła
 • Termodynamika
 • Zastosowanie termografii w podczerwieni
 • Badania właściwości cieplnych materiałów

 

Dydaktyka:

 • Termodynamika I – NW116
 • Termodynamika Statystyczna i Równowagowa – NK414
 • Statistical & Nonequilibrium Thermodynamics – ANS599
 • Wymiana Ciepła w Lotnictwie – NK328
 • Energy Storage - ANS527
 • Fizyka inżynierska II - NS660

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych: 

 • Termiczny opór kontaktowy.
 • Zastosowania termografii w podczerwieni w diagnostyce i w badaniach wymiany ciepła.
 • Wymiana ciepła i masy w izolacjach, tkankach i materiałach porowatych.
 • Wymiana ciepła w silnikach i urządzeniach energetycznych.

 

Ważniejsze publikacje:  

 • Wiśniewski S., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. wyd. 3, 4 zmienione, 440 stron, WNT, 1994, 1997, wyd. 5, 6, 7 zmienione, 446 stron, WNT 2000, 2009, 2012.
 • Wyzkiewicz I., Grabowska I., Chudy M., Brzozka Z., Jakubowska M., Wiśniewski T., Dybko A.: „Self-regulating heater for microfluidic reactors”, Sensors and Actuators B, vol. 114 (2006), pp. 893-896.
 • Furmański P., Wiśniewski T.S., Banaszek J.: Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary. ITC PW, 256 stron, 2006,
 • Furmański P., Wiśniewski T.S., Banaszek J.: Thermal Contact Resistance and Other Thermal Phenomena at Solid-Solid Interface, wyd. II, ITC PW, 345 stron, 2008.
 • Pękala K., Wiśniewski A., Jurczakowski R., Wiśniewski T., Wojdyga M., Orlik M.: “Monitoring of Spatiotemporal Patterns in the Oscillatory Chemical Reactions with the Infrared Camera: Experiments and Model Interpretation”. Journal of Physical Chemistry A, 2010, vol. 114, pp. 7903-7911.
 • Clean, Effective & Renewable Energy. Programmes for Graduate Studies. Warszawa, 2011, Politechnika Warszawska, 266 stron - redaktor i współautor.
 • Bartuzi P., Roman-Liu D., Wiśniewski T.: The Influence of Fatigue on Muscle Temperature, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2012, vol. 18, No 2, pp. 233-243.
 • Wiśniewski T.S.: “Transient Heat Conduction in Semi - Infinite Solid with Specified Surface Heat Flux”. Encyclopedia of Thermal Stresses. Springer 2013.
 • Wiśniewski T.S., Furmański P. ”Thermal Contact Resistance”. Encyclopedia of Thermal Stresses. Springer 2013.
 • Pietrak. K., Wiśniewski T.S.: A review of models for effective thermal conductivity of composite materials. Journal of Power Technologies, 2015, Vol. 95, No 1, pp. 14-24. B
 • Ciecierska E., Boczkowska A., Kubiś M., Chabera P., Wiśniewski T.: Effect of styrene addition on thermal properties of epoxy resin doped with carbon nanotubes, Polymers for Advanced Technologies, 2015, Vol. 26, Issue 12, pp. 1593-1599, DOI: 10.1002/pat.3586  A
 • Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła w ochronach osobistych strażaków. 292 strony. ITC PW. 2016.
 • Pietrak K., Wiśniewski T.S., Kubiś M.: Application of flash method in the measurements of interfacial thermal resistance in layered and particulate composite materials, Thermochimica Acta, Vol. 654, 2017, pp. 54-64
 • Głuszek Małgorzata, Kubiś Michał, Żurowski Radosław, Wiśniewski Tomasz, Szafran Mikołaj: Enhancement of thermo-rheological properties of smart materials based on sio2 and ppg modificated with expanded graphite. International Journal of Applied Ceramic Technology. Vol. 15, 2018, pp. 538-545

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • „Profesjonalna współpraca partnerska pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE): kształcenie na poziomie magisterskim, szkolenie zawodowe oraz badania naukowe nad energią odnawialną”- Projekt PL0460 finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2009-2011, kierownik
 • Opracowanie nieniszczących metod wyznaczania stopnia zawilgocenia materiałów porowatych w oparciu o technikę badań w podczerwieni”. Projekt Badawczy MNiSW Nr N N512 354537, 2009-12,  wykonawca
 • „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” projekt w ramach POIG.01.01.02-00-097/09, 2009-14, wykonawca
 • „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych” nr rej O OBR 0011 03 001. Projekt badawczo-rozwojowy w obszarze bezpieczeństwa i obronności, 2013-2016, - kierownik zespołu w PW
 • DRYWALL „Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów” POIR 04.01.02-00-0099-16 (2018-2020) – kierownik operacyjny

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp.

 • Patent nr 228039 (25.09.2017) „Materiał kompozytowy o osnowie polimerowej i sposób wytwarzania materiału kompozytowego.” Autorzy: Boczkowska Anna, Kubiś Michał, Ciecierska Ewelina, Chabera Paulina, Wiśniewski Tomasz, Czarnocki Piotr, Świtkiewicz Roman, Frączek Wojciech, Marjanowski Jędrzej, Mikke Rafał, Papiorek Andrzej
 • Patent 230433 (31.10.2018) „Płyta termiczna stabilizująco-nawilżająca”. Autorzy: Maciej Błogowski, Ireneusz Pogorzelski, Jacek Roguski, Tomasz Wiśniewski.
 • Patent 410702 (31.10.2018) „Układ stabilizacji temperatury i wilgotności do badania materiałów tekstylnych”. Autorzy: Maciej Błogowski, Ireneusz Pogorzelski, Jacek Roguski, Tomasz Wiśniewski.

Działalność organizacyjna:

 • Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka w Politechnice Warszawskiej
 • Kierownik Zakładu Termodynamiki
 • Kierownik Pracowni Usług Termowizyjnych

 

Nagrody i inne wyróżnienia:

Odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2002)
 • Krzyż Wolności i Solidarności (2017)
 • Krzyż Kawalerski OOP (2017)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2019)

Nagrody

 • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo monografii „Thermal Contact Resistance and other Thermal Phenomena at Solid-Solid Interface” – 2003 r.
 • Nagroda indywidualna I st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe – 1994 r.
 • Nagroda zespołowa I st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe – 2001 r.
 • Nagroda zespołowa III st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne – 2003 r.
 • Nagroda zespołowa I st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe – 2005 r.
 • Nagroda zespołowa I st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe – 2005 r.
 • Nagroda indywidualna I st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe – 2006 r.
 • Nagroda zespołowa II st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe – 2007 r.
 • Nagroda zespołowa I st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe – 2009 r.
 • Nagroda zespołowa I st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne – 2014
 • Nagroda indywidualna II st. JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe - 2017