ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych / Publikacje

Publikacje

Wybrane artykuły naukowe

 1. Milewski, J., Mathematical Model of SOFC for Complex Fuel Compositions, in International Colloquium on Environmentally Preferred Advanced Power Generation. 2010, ICEPAG2010-3422: Costa Mesa, California, USA.
 2. Milewski, J. Advanced model of Solid Oxide Fuel Cell. in Fuel Cell Science, Engineering & Technology Conference. 2010. New York, USA: ASME.
 3. K. Wojdan, K. Świrski, M. Warchoł: “Transition State Layer in the immune Inspired Optimizer”, Trends in Applied Intelligent Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence, June 1 - 4, 2010, Cordoba, Spain
 4. Milewski J., Swirski K.; Modeling the SOFC behaviours by artificial neural network, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 34, Issue 13, July 2009, pp 5546-5553
 5. Wojdan K., Świrski K., Warchoł M., Maciorowski M.; Maintaining Good Conditioning of Model Identification Task in Immune Inspired On-line Optimizer of an Industrial Process. Engineering Letters, vol. 17 part 2, pp 93-100, Hong-Kong, 2009.
 6. Badyda K., Bujalski W.: Modelowanie pracy zasobnika w celu prognozowania obciążenia elektrociepłowni, Rynek energii, 2009, nr 6 (85), str. 61-67
 7. Wojciech Szwarc, Piotr Krawczyk, Jacek Szczygieł; „Wykorzystanie ciepła odpadowego do suszenia biomasy spalanej w kotle fluidalnym w zakładzie celulozowym”, Prace naukowe, Monografie, Konferencje Politechniki Śląskiej z. 23, Gliwice 2009.
 8. Lewandowski J., Bujalski W.: Rozwój ciepłownictwa w warunkach ciągłych ograniczeń emisji SO2, NOx oraz pyłu. Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, 2009,nr 10
 9. Milewski, J. and J. Lewandowski, Solid Oxide Fuel Cell Fuelled by Biofuels. ECS Transactions, 2009. 25(2): p. 1031-1040.
 10. Milewski, J., et al., The control strategy for a solid oxide fuel cell hybrid system, in ASME Turbo Expo. 2009, GT2009-59050: Orlando, Florida, USA.
 11. K. Badyda, G. M. Niewiński, "Analiza możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni", Modelowanie Inżynierskie 2009, Tom 7 zeszyt 38
 12. Milewski, J. and K. Swirski, Modelling the SOFC behaviours by artificial neural network. International Journal of Hydrogen Energy, 2009. 34(13): p. 5546-5553.
 13. Swirski K., Milewski J. ; Sieci neuronowe w optymalizacji procesów energetycznych, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, 8/2009, strony 155-157
 14. Uzunow N.: Investigation on a New Water-Steam System with Peak-Load Hydrogen Turbine for Power Units with Gas-Cooled Nuclear Reactors. The Archive of Mechanical Engineering, Vol. LV, 2008, 2, pp. 143-171, Warsaw.
 15. Laskowski R., Lewandowski J.: Możliwości diagnozowania stanu cieplno-przepływowego turbiny parowej przy wykorzystaniu typowych pomiarów ruchowych, Przegląd Energetyczny, 3/2008 str. 39-42
 16. K. Badyda, G. M. Niewiński, "Model matematyczny dynamiki turbozespołu parowego klasy 200MW", Termodynamika w nauce i gospodarce 2008, Tom I, s. 19-28
 17. Uzunow N.: Rationality of Applying Hydrogen Fuel in the Power Industry and Transport. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Termodynamika w nauce i gopodarce, t. II, str. 516-523, 2008.
 18. Milewski, J., A. Miller, and J. Salacinski, Off-Design Analysis of SOFC Hybrid System. International Journal of Hydrogen Energy, 2007. 32(6): p. 687-698.
 19. Swirski K., Williams J.; Statistical Analysis for Performance Calculation , Proceedings of The 50th ISA Power Industry Division Symposium, 17th Annual Joint ISA POWID/EPRI Controls & Instrumentation Conference June 10-15, 2007, Pittsburgh, Pennsylvania USA
 20. Swirski K., Wojdan K.; Immune Inspired Optimizer of Combustion Process in Power Boiler, Proceedings of 20th International Conference on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems, IEA/AIE 2007, Kyoto, Japan, June 2007, New Trend in Applied Artificial Intelligence, Springer Verlag, 2007, T1 pp 1023-1030, ISSN 0301-9743
 21. Swirski K., Wojdan K., Chomiak T.; Immune inspired System for Chemical Process Optimization using the example of a Combustion Process in a Power Boiler , 14th International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems ISAP2007, November 2007, Kaohsiung, Tajwan, pp 578-582
 22. Szwarc W., Szczygieł J., Krawczyk P.; „Technologia suszenia osadów ściekowych w suszarni słonecznej wspomaganej ciepłem ze źródła zewnętrznego”, Prace naukowe, Konferencje Politechniki Warszawskiej z. 25, Warszawa 2007.
 23. Miller, A., J. Milewski, and J. Salacinski. Off-design Operation of Fuel Cell - Gas Turbine Hybrid System. in European Conference on Turbomachinery - Fluid Dynamics and Thermodynamics. 2007.
 24. Wojdan K., Świrski K., Warchoł M., Chomiak T. ; New improvements of immune inspired optimizer SILO , Proceedings of the 19th International Conference on Tools with Artificial Intelligence, IEEE Computer Society, October 2007, Patras, Greece, pp 49-52
 25. Milewski, J. and A. Miller, Influences of The Type and Thickness of Electrolyte on Solid Oxide Fuel Cell Hybrid System Performance. Journal of Fuel Cell Science and Technology, 2006. 3(4): p. 396-402.
 26. Milewski, J., J. Salacinski, and K. Badyda, Influence of the Fuel Utilization Factor on the Performance of Solid Oxide Fuel Cell Hybrid Systems. Chemical and Process Engineering, 2006. 27(1): p. 237-254.
 27. Uzunow N.: One-Dimensional Numerical Simulation of Transient Flow in a Turbine Stage. The Archive of Mechanical Engineering, Vol. LII, 2005, 3, pp.283-298, Warsaw.
 28. Szwarc W., Szczygieł J., Krawczyk P.; „Technologia słonecznego suszenia osadów ściekowych”, Czysta energia – miesięcznik ogólnopolski, listopad, 2005.
 29. Uzunow N., Furutani H.: Concept of New, Dual-Path Steam System for Dual-Mode Operation. ASME Paper GT2004-53510.
 30. Furutani H., Uzunow N.: Medium-Pressure Hydrogen-Oxygen Combustion Turbine Systems for Utilization of Industrial Waste Heat. JSME International Journal, Series B, Vol. 47, No. 2, 2004.

 

Książki

 1. Jaroslaw Milewski, Konrad Swirski, Massimo Santarelli, and Pierluigi Leone. “Advanced Methods of Solid Oxide Fuel Cell Modeling”. Springer-Verlag London Ltd., 2011.
 2. Chomiak T., Jarmoszewicz G., Świrski K., Wojdan K., Warchoł M."Bio-inspired Computing and Communication Networks," Edited by Prof. Yang Xiao to be published by Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, CRC, ISBN-10: 1420080326, ISBN-13: 978-1420080322, 2011. (Chapter 9) Rozdział: “Bio-inspired process control”
 3. Andrzej Miller: „Maszyny i urzadzenia cieplne i energetyczne”, ISBN: 83-02-06213-8
 4. Andrzej Miller „Turbiny elektrowni jądrowych,” Warszawa 1981
 5. Andrzej Miller, „Teoria Maszyn wirnikowych”, Warszawa 1982
 6. Janusz Lewandowski, „Zagadnienia identyfikacji turbin parowych”, Warszawa 1980
 7. Andrzej Miller, Janusz Lewandowski, „Praca turbin w zmiennych warunkach”, Warszawa 1993
 8. Andrzej Miller, Janusz Lewandowski, „Układy gazowo-parowe na paliwo stałe”, Warszawa 1993
 9. Edward Radwański, Paweł Skowronski, Adam Twarowski: „Problemy modelowania systemów energotechnologicznych”, Warszawa 1993
 10. Krzysztof Badyda, Janusz Lewandowski, i inni : „Proekologiczne technologie dla rekonstrukcji i modernizacji polskich elektrowni Tom I i II”, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 2002
 11. Krzysztof Badyda: „Zagadnienia modelowania matematycznego instalacji energetycznych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2001
 12. Konrad Swirski: „Biologicznie inspirowane modele empiryczne w eksploatacji instalacji Energetycznych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2009
 13. Badyda K. , Kotlicki ., Laskowski R., ., Lec M., Lewandowski J. . Niewiński G., Wawszczak A.. „Wybrane modele matematyczne w diagnostyce i symulacji procesów cieplno-przepływowych w instalacjach energetycznych", Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2008,