ITC / Archiwum / Publikacje / 2003

2003

 

INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ

 

publikacje za rok kalendarzowy 2003

 

 

 

Autor

 

 

Tytuł

 

 

Wydawca

 

 

Miller A.

 

 

Badanie Układu Wodorowej Turbiny Gazowej

 

 

Zeszyty Naukowej Politechniki Gdańskiej, nr 585 Budownictwo Okrętowe LXIV, str. 105-117

 

 

Milewski J., Miller

 

 

1 MW źródło energii elektrycznej o sprawności ponad 80% (LHV)

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 23 (2003) str. 259-269

 

 

Badyda K., Kopczyński O., Lewandowski J., Miller A.

 

 

A concept of thermo-flow state diagnostic system for steam turbines

 

 

Transactions of the Institute of Fluid Flow Machinery, vol 113, str. 85-94

 

 

Badyda K.

 

 

A Steam Turbine Mathematical Model For On-Line Optimization Of Load Distribution

 

 

Proceedings of the ICOPE-03 (International Conference on Power Engineering-03), November 9-13, 2003 (Paper No C 202) V2, pp. 179-184

 

 

Badyda K., Wojterkowski P.

 

 

Analiza instalacji turbiny gazowej opalanej wodorem z rozkładu metanu, wraz z odzyskiem CO2

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Mechanika z. 202 (2003) str. 7-14

 

 

Abatorab K., Badyda K., Lewandowski J.

 

 

Analiza osiągów turbiny gazowej przy zmienionych obciążeniach

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 23 (2003) str. 5-14

 

 

Adamski J., Miller A.

 

 

Elektrownie z reaktorem jądrowymi najnowszych generacji źródłem taniej energii w XXI wieku

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 23 (2003) str. 15-25

 

 

Badyda K., Kiryk S., Lewandowski J., Milewski J., Miller A.

 

 

Hydrogen Combustion Turbine Cycles

 

 

Archives of Thermodynamics (Archiwum Termodynamiki) V.24 (2003) No 3. str. 17-30

 

 

Uzunow N.

 

 

Influence of the Steam Turbine Flow Path Discretisation on the Results from Transient Process Simulation

 

 

Archiwum Energetyki, tom XXXI, nr 3-4, str. 71-96, Gdańsk, 2002 (wydane w 2003 r.)

 

 

Janczak R.

 

 

Kierunki rozwoju reaktorów gazowych

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 23 (2003) str. 129-137

 

 

Milewski J., Miller A.

 

 

Koncepcja modelu ogniwa paliwowego SOFC

 

 

XLII Sympozjum „Modelowanie w mechanice”, 10-12 luty 2003, Wisła

 

 

Badyda K., Lewandowski J., Miller A.

 

 

Krzywa wybiegu turbiny, możliwości modelowania matematycznego oraz analizy

 

 

Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej 20/2003. Politechnika Śląska, Gliwice 2003. Str.15-21

 

 

Badyda K., Lewandowski J., Miller A.

 

 

Krzywa wybiegu turbiny, możliwości modelowania matematycznego oraz analizy

 

 

XLII Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”. Streszczenia referatów. Wisła 2003, str.235-236

 

 

Adamski J., Miller A.

 

 

The new construction of nuclear power reactors the source of energy saving

 

 

Proceedings of the ENERGY SAVING conference. Lviv (Ukraina), ISBN-966-553-324-X, 22 strony

 

 

Badyda K., Dyjas J., Miller A., Miller K.

 

 

Modelling of Flow System Dynamics

 

 

Proceedings of the Sixth International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. April 7-11, 2003 Szanghaj, Vol. 2 str. 427-432

 

 

Badyda K., Krzechowicz S.

 

 

Możliwości równoczesnej generacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu w elektrociepłowniach z silnikami tłokowymi

 

 

Ciepłownictwo w Polsce i na świecie, Część I - Nr 5/6 2003 str., 62-65

 

 

Badyda K., Krzechowicz S.

 

 

Możliwości równoczesnej generacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu w elektrociepłowniach z silnikami tłokowymi

 

 

Ciepłownictwo w Polsce i na świecie, Część II - Nr 7/8 2003, str. 96-98

 

 

Badyda K., Kiryk S., Lewandowski J., Miller A.

 

 

Off-Design Analysis of the GRAZ Cycle Performance

 

 

Proceedings of IGTC’03 (International Gas Turbine Congress 03) Tokyo, November 2-7.2003. (Paper No TS-089, 6 pages, and p. 68 in Book of Abstracts)

 

 

Bujalski W., Lewandowski J., Uzunow N.

 

 

On-Line Optimization of the Load Distribution in Power Generating Installation

 

 

Proc. of the International Conference on Power Engineering –03 (ICOPE-03), Vol. 3, pp. 383-388, Kobe, Japan, 2003

 

 

Jankowski R., Domanski P., Świrski K.

 

 

Optimization of a Coal Mill Using a MPC Type Controller

 

 

Proceedings of IMECE'03; 203 ASME International Mechanical Engineering Congress,

 

 

Kalbarczyk P., Jankowski R., Świrski K., Piłat A.

 

 

Optymalizacja pracy elektrociepłowni w warunkach rynku energii – analiza zagadnienia

 

 

Materiały X Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej", 6-9 maj 2003

 

 

Jankowski R., Domanski P., Świrski K.

 

 

Optymalizacja pracy młyna węglowego przy użyciu regulatora typu MPC

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 23 (2003) str. 137-149

 

 

Jarmoszewicz G., Świrski K, Szymczak J., Świrski J.

 

 

Optymalizacja zakupów węgla

 

 

Materiały Konferencja naukowa pt.: "Problemy spalania w kotłach energetycznych"; 27-28 listopada 2003, DWD Kościelisko w Zakopanem

 

 

Adamski J., Miller A.

 

 

Perspektywiczne systemy maszyn przepływowych

 

 

Przepływowe Maszyny Wirnikowe. Zbiór prac IX Międzynarodowej Konferencji pod red. K.E. Oczosia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003

 

 

Badyda K., Lewandowski J., Milewski J., Miller A., Sałaciński J.

 

 

Perspektywiczne technologie energetyczne

 

 

Materiały VI Międzynarodowej Konferencji „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”. Elektrownia Kozienice, Świerże Górne, 6-8 marzec 2003. Str 11.1-.11.6

 

 

Badyda K., Kałużny M.

 

 

Porównanie efektywności wykorzystania gazu ziemnego oraz węgla jako paliwa dla bloku ciepłowniczego

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 23 (2003) str. 27-36

 

 

Badyda K., Bujaslki W., Lewandowski J., Miller A.

 

 

Steam turbines identification based on archived process data

 

 

Transactions of the Institute of Fluid Flow Machinery, vol 113, str. 76-83

 

 

Janczak R. , Nieiński G.

 

 

Suchy przechowalnik jako metoda postępowania z wypalonym paliwem

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 23 (2003) str. 117-128

 

 

Badyda K., Franczuk M., Wojtarkowski P.

 

 

Turbina opalana wodorem z rozkładu gazu ziemnego w układzie odzyskiwania CO2

 

 

Przepływowe Maszyny Wirnikowe. Zbiór prac IX Międzynarodowej Konferencji pod red. K.E. Oczosia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003

 

 

Laskowski R., Lewandowski J., Kopczyński O.

 

 

Wpływ osadów na wymianę ciepła w skraplaczu

 

 

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Mechanika z.202 ss.75-84

 

 

Jędral W. , Maliszewski T.

 

 

Zmiana wielkości pomp zasilających i/lub sposobu ich regulacji w krajowych blokach 200 MW

 

 

Prace Naukowe P.Śl. Monogr. Konfer., 2003, z.11, s. 109-120

 

 

Jedral W.

 

 

Kierunki modernizacji układów pompowych w energetyce cieplnej

 

 

Prace Nauk. PW. Mechanika, 2003, z.202, s. 63-74

 

 

Jedral W. , Karaśkiewicz K.

 

 

Obliczenia wybranych przyp. rozruchu pompy śmigłowej w ukł. wody chłodzącej

 

 

Prace Naukowe P.Śl. Monogr. Konfer., 2003, z.11, s. 103-108

 

 

Portacha J , inni

 

 

Wpływ zainstalowania akumulatora wody sieciowej na produkcję energii elek. i zużycia paliwa w EC.

 

 

Pr. Nauk Mechanika, 2003, z.202. s. 159-169

 

 

Karaskiewicz K.

 

 

Optymalizacja strumienicy wodno-powietrznej

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 23 (2003) str. 187-198

 

 

Karaskiewicz K. , Smyk A.

 

 

Optymalizacja pracy pomp sieciowych w warunkach regulacji ilościowo-jakościowej

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje z. 23 (2003) str. 179-188

 

 

Jędral W

 

 

Problemy i kierunki prac badawczych w zakresie przemysłowych pomp wirowych

 

 

Komitet Problemów Energetyki PAIX. , 2003, zbiór referatów, s. 29-40

 

 

Jędral W. , Gawroński T. , Maliszewski W.

 

 

Pomiary identyfikacyjne w instalacji pomp sieciowych dużej elektrociepłowni oraz ich analiza

 

 

VI Konf.Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej (Prace Nauk.PW.Konf., 2003, z.23, s. 161-168

 

 

Jędral W. , Karaśkiewicz K.

 

 

Analiza wybranych przypadków rozruchu dwustrumieniowej pompy odśrodkowej

 

 

IX Międzyn.Konf. Przepływowe Maszyny Wirnikowe, 2003, mat.konf., s. 279-286

 

 

Jędral W.

 

 

Zmiana struktury układu oraz sposobu regulacji zmiennoobrotowej pomp zasilających w blokach 200 MW

 

 

IX Forum Użytkowników PompKonferencja organiz. przez WFPiA S.A, 2003, mat.konf., s. 1-12

 

 

Jędral W.

 

 

Instalacje pomp zatapialnych

 

 

IX Forum Użytkowników PompKonferencja organiz. przez WFPiA S.A, 2003, mat.konf., s. 27-35

 

 

Kowalewski M., Portacha Józef

 

 

Koszty ekologiczne. Wytwarzanie ciepła w EC-zawodowej

 

 

XL sesja studenckich Kół Naukowych, 8.05.03 Kraków, str.275

 

 

Proczek M., Portacha Józef

 

 

Własności struktury macierzy topologicznejmodelu EC i wykorzystanie ich w obliczeniach bilansowych

 

 

XL sesja studenckich Kół Naukowych, 8.05.03 Kraków, str.277

 

 

Szymczyk J., Portacha Józef

 

 

Metoda pośrednia obliczeń bilansowych bloku 360MW w El. Bełchatów

 

 

XL sesja studenckich Kół Naukowych, 8.05.03 Kraków, str.280

 

 

Portacha J.

 

 

Kierunki rozwoju technologii węglowych

 

 

Sympozjum Naftowe Szczyrk 2003., 5-6. 03.03, Szczyrk,

 

 

Portacha J., Proczek M.

 

 

Obliczenia bilansowe układu cieplnego z wykorzystaniem metody minimalizacji

 

 

Sympozjum Naftowe Szczyrk 2003., 5-6. 03.03, Szczyrk,

 

 

Portacha J., Marcińczyk A.

 

 

Przyrost sprawności bloku kondensacyjnego z czołową turbiną gazową

 

 

Sympozjum Naftowe Szczyrk 2003., 5-6. 03.03, Szczyrk,

 

 

T.Tomborowski , J.Lipka

 

 

Napędy zmiennoobrotowe pomp dużych mocy w aspekcie techniczno-ekonomicznym.

 

 

Pompy Pompownie Nr 3(110), dołaczono ksero artykułu , 2003, str. 25 - 28

 

 

Pietrzyk Z., Smyk A.

 

 

Efekty ekonomiczne obniżenia temperatury wody sieciowej w systmie ciepłowniczym zasilanym z EC

 

 

Pr. Nauk Mechanika, 2003, z.202. s. 211-220

 

 

Rusowicz A.

 

 

Nowe regulacje prawne dotyczące działalności firm branży chłodniczej i klimatyzacyjnej

 

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja Nr 1-2, Warszawa 2003 s.22-24

 

 

Rusowicz A.

 

 

Nowości w urządzeniach klimatyzacji komfortu

 

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja Nr 4, Warszawa 2003 s.16-18

 

 

Rusowicz A.

 

 

Badania mebli chłodniczych

 

 

Chłodnictwo Nr 12/2003 s.22-25

 

 

Rusowicz A.

 

 

Kierunki zmian prawnych dotyczące chłodnictwa i klimatyzacji

 

 

Seminarium techniczne „Klimatyzacja komfortu – komfort z klimatyzacją”, Warszawa 2003 s.9-12

 

 

Niedziela W., Rusowicz A.

 

 

Analiza pracy systemu klimatyzacji pracującego w studiu telewizyjnym S-3

 

 

XXXV Dni Chłodnictwa, Rydzyna 8-9.09.2003 s.173-180

 

 

Rusowicz A.

 

 

Tendencje w kierunkach zastosowań ekologicznych i naturalnych czynników chłodniczych

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce – nowe trendy rozwoju”, Warszawa 28-29.10.2003 s.17-22

 

 

Rusowicz A.

 

 

THE INFLUENCE OF SOLAR RADIATION ON THE UPS UNIT

 

 

21st IIR International Congress of Refrigeration, Waszyngton D.C., USA, 17-22.08.2003, CD-ROM ISBN 2-913149-32-4

 

 

Kawakami T., Okajima S., Teodorczyk A.

 

 

A Study of Flame Propagation Limit of Very Lean Propane-Air Mixtures in a Combustion Tube

 

 

Journal of KONES 10 (2003), No.3-4, pp. 149-154

 

 

Janiszewski A., Teodorczyk A.

 

 

A Theoretical Study of the Regeneration Process in Particulate Trap using Simulink Platform

 

 

Proceedings of KONES’2003, pp.83-90

 

 

Buraczewski P., Sutkowski M., Teodorczyk A., Zhong S.

 

 

DETO2D – The Computer Code for Simulations of Gaseous Detonations in Complex Geometries

 

 

Proceedings of the VI Seminar „New Trends in Research of Energetic Materials”, Pardubice 2003, pp.52-61

 

 

Sutkowski M., Teodorczyk A., Rychter T.J.

 

 

Engine Combustion System with Direct Methane Injection – A Theoretical Analysis

 

 

Proceedings of 6th Conference and Exhibition IAT’03, Koper/Portoz, Slovenija, April 2003, pp.333-340

 

 

Teodorczyk A., Thomas G.

 

 

Flame and Detonation Arresters – European Normative Standard for Testing

 

 

Proceedings of the VI Seminar „New Trends in Research of Energetic Materials”, Pardubice 2003, pp.411-419

 

 

Motyl K., Rychter T.J.

 

 

HCCI engine – A preliminary Analysis

 

 

Journal of KONES, 2003, Vol.10, No.3-4, (2003), pp.217-225

 

 

Klimkiewicz D., Rychter T.J.

 

 

Ignition and mixing – key feature at late methane injection in IC engines

 

 

Journal of KONES, 2003, Vol.10, No.1-2 (2003), pp.91-98

 

 

Kobiera A., Wolański P.

 

 

Ignition of liquid and dust fuel layers by gaseous detonation

 

 

Shock Waves, 2003, Vol. 12, nr 5, pp. 413-419

 

 

Leżański T., Rychter T.J.

 

 

Inertia-driven single compression machine for combustion study

 

 

The Archive of Mechanical Engrg, Vol.XLIX, 2002, 4, pp.341-353. (wyd. w 2003)

 

 

Kozak M., Merkisz J., Teodorczyk A.

 

 

Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem biopaliw w silnikach spalinowych

 

 

Archiwum Spalania 3 (2003), Nr 1, str.32-50

 

 

Sutkowski M., Teodorczyk A.

 

 

Methane Direct Injection System for Spark Ignition Engines – A Preliminary Analysis

 

 

Journal of KONES 10 (2003), No.3-4, pp. 365-372

 

 

Jarnicki R., Teodorczyk A.

 

 

Modelowanie numeryczne procesów spalania przy użyciu programu KIVA

 

 

Archiwum Spalania 2 (2002), Nr 2, str.113-145, (ukazał się w 2003)

 

 

Witkowski W., Buchalik K., Trębiński R., Maranda A., Teodorczyk A.

 

 

Overpressure Generated by Detonations of Elongated Gas Clouds

 

 

Proceedings of the VI Seminar „New Trends in Research of Energetic Materials”, Pardubice 2003, pp.524-533

 

 

Gut Z., Niedziela W., Siwiec S.

 

 

Pojemnościowa Tomografia Komputerowa w Procesach Spalania

 

 

Kones 2003, Biuletyn konferencji, Wisła, Polska

 

 

Bernhardt M., Nagórski Z., Teodorczyk A.

 

 

Regeneracja samochodowego filtra spalin - Badania symulacyjne i eksperymentalne

 

 

Sesja Naukowa poświęcona „Ekonomicznym i technicznym problemom motoryzacji” w związku z 80-leciem prof.Macieja Bernharda, ITS Warszawa, 2003,

 

 

Klimkiewicz D., Leżański T., Jarnicki R., Rychter T.J.

 

 

Single compression machine study of the gaseous fuel injection and combustion

 

 

Innovative Automotive Technology – IAT03, 2003, pp.145-152

 

 

Dąbkowski A., Kozak A., Teodorczyk A.

 

 

The Initiation of Gaseous Detonations in H2-O2 Mixtures by Incident Shock Wave

 

 

Proceedings of the VI Seminar „New Trends in Research of Energetic Materials”, Pardubice 2003, pp.89-99

 

 

Paszula J., Trzciński W., Wolański P.

 

 

Thermodynamic Analysis of Afterburning of Detonation Products in Confined Explosions

 

 

Journal of Energetic Materials, 2002, Vol. 20, nr 3; pp.195-222

 

 

Januła J., Teodorczyk A.

 

 

Wpływ składu paliwa biogazowego na parametry pracy tłokowego silnika spalinowego ZI

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 155, Mechanika 25, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Silniki Gazowe 2003, Czerwiec 2003

 

 

Pluta Z. , Lahssuny Y.M.

 

 

The effect of material properties on the temperature distribution in a nuclear fuel rod

 

 

Prace Naukowe PW Mechanika, 2003z. 202, str. 107-118

 

 

Pluta Z. , Wnuk R.

 

 

Wpływ stanów dynamicznych kolektorów na pracę słonecznej instalacji CWU

 

 

Prace Naukowe PW Mechanika, z. 202, str. 149-158

 

 

J. Banaszek , D. J. Browne , P.Furmański

 

 

Eulerian equilibrium and non-equilibrium macroscopic modelling of binart system solidification

 

 

Archives of Thermodynamics,, vol. 24, no.1, str.37-57

 

 

T.S.Wiśniewski , P. Furmański , J. Banaszek

 

 

Theoretical and Experimental Study of Heat Transfer during Sliding of Solids

 

 

Advances in Heat Transfer Engineering, SolidsBegell House, Inc., New York, LEI, Kaunas,, str. 283-290

 

 

P. Furmański , T.S. Wiśniewski

 

 

Some aspects of conjugated radiative-conductive heat transfer in thermal insulations

 

 

Advances in Heat Transfer Engineering, SolidsBegell House, Inc., New York, LEI, Kaunas,, str. 283 -290

 

 

Jerzy Banaszek , Marek Rebow, Mariusz Proczek

 

 

Study of Reliability of Numerical Predictions for Buoyancy-Induced Transport Processes In Pure Water and Dilute Aqueous Solutions of Sodium Chloride

 

 

Oficyna Wydawnicza PW (FUTURESTOCK 2003), 2003,2.,str. 503-511

 

 

D.J.Browne , J.Banaszek

 

 

A model of the evolution of solidification microstructure in the presence of convection

 

 

Proceedings of Materials Science & Technology, ’03, ISS, Chicago, 2003,

 

 

D.J.Browne , J.Banaszek

 

 

A front tracking model of columnar and equiaxed solidification in the absence and presence of convection

 

 

Proceedings of Seminar of CETSOL Group, European Space Agency, Genoble, France, April, 2003,

 

 

Domański R.

 

 

Energy Sources and Storage for XXI Century

 

 

Oficyna Wydawnicza PW (FUTURESTOCK 2003), 2003,I, srt xiii-xxxii

 

 

Roman Domański, Gassem Azzain

 

 

Design Criteria for Optimum Solar Domestic Water Heating System for Warsaw

 

 

Oficyna Wydawnicza PW (FUTURESTOCK 2003), 2003,2,str.521-532

 

 

Roman Domański , Marek Rebow , Dariusz Górczak

 

 

Experimental Study of PCM Imbedded into the Finned Heat Sink of the Microprocessor

 

 

Oficyna Wydawnicza PW (FUTURESTOCK 2003), 2003, 2., str.533-536

 

 

Maciej Jaworski

 

 

Thermal behavior of the wall containing PCM capsules

 

 

Oficyna Wydawnicza PW (FUTURESTOCK 2003), 2003,I,str 291-296

 

 

Furmański P. , Panas A. , Wojciechowski Z.

 

 

Estimation of thermal properties of ice accretion

 

 

27th International Thermal Expansion Symposium, 26-29 October , Knoxville, Tennessee, USA,

 

 

Furmański P. , Banaszek J.

 

 

Finite element analysis of concurrent radiation and conduction in participating media, Computational Thermal Radiation in Participating Media

 

 

Proceedings of the Eurotherm Seminar 73, Mons, Belgium, 2003, str. 337-346

 

 

Mariusz Owczarek , Roman Domański

 

 

Application of dynamic solar collector model for evaluation of heat extraction from the road bridge

 

 

Oficyna Wydawnicza PW (FUTURESTOCK 2003), 2003,2,str 621-626

 

 

Paweł Olszewski

 

 

Numerical modelling of temperature field in the ground storage system with vertical borehole

 

 

Oficyna Wydawnicza PW (FUTURESTOCK 2003), 2003.I, str. . 405-410

 

 

Zbysław Pluta , Ryszard Wnuk

 

 

Thermal characteristics of solar collectors from dynamic measurements using solar radiation simulator

 

 

Proc. of the Solar World Congress 2003,, O 36.PDF, ISES Compact Disk ISBN 91-631-4740-8

 

 

Zbysław Pluta , Ryszard Wnuk

 

 

Flat solar collector' thermal characteristics rating based on energy stored in collector elements during its dynamic course

 

 

Oficyna Wydawnicza PW (FUTURESTOCK 2003), 2003, I, str. 39-44,

 

 

Zbysław Pluta

 

 

Numerical analysis of pebble/PCM bed storage systems for solar air heating installations

 

 

Oficyna Wydawnicza PW (FUTURESTOCK 2003), 2003, I, str. 303-310

 

 

Marek Rebow, Roman Domański , Katsunori Nagano

 

 

Comparison of available correlations for natural convection in some pure substances during their melting and solidification in rectangular enclosure

 

 

Oficyna Wydawnicza PW (FUTURESTOCK 2003), 2003,II, str.627-634

 

 

Tomasz Wartanowicz

 

 

Thermoelectric Low Temperature Cooling Source for Medical Applications

 

 

Proceedings of the 21 st II R International Congress of Refrigeration, Waszyngton, Sesja C1-3, nr pracy ICR0380

 

 

Gassem Azzain , Roman Domański

 

 

Simulation and Design Criteria for Solar Domestic Water Heating System at SEBHA -Libia

 

 

Proceedings of International Conference for Energy and Environmental , Faculty of Engineering and Technology SEBHA University, Libia, 18 str.

 

 

Tomasz Wartanowicz

 

 

Termoelektryczny system chłodzenia dla zastosowań medycznych

 

 

Oficyna Wydawnicza PW, 2003, s.331-335