ITC / Projekty / GENFUEL

GENFUEL

GENFUEL – ADDRESSING FUNDAMENTAL CHALLENGES IN THE DESIGN OF NEW GENERATION FUELS,

Projekt przyznany przez Komisję Europejską w ramach 7-go programu ramowego, projekt typu Marie-Curie dot. współpracy jednostki naukowej i przemysłowej,

Okres realizacji: 2014-2018

Genfuel obejmuje głównie zagadnienia związane z zastosowaniem paliw węglowodorowych w tym badania nad biopaliwami (etanol), nad bezpieczeństwem użytkowania, spalaniem, kinetyką chemiczną spalania, występowaniem stuku w silnikach, analizą cyklu życia i tzw. śladu wodnego czyli stopnia zużycia wody w całym procesie.

Work Package 6 (WP6)

Dr inż. Wojciech Rudy jako stypendysta Marie-Curie pracuje w ramach WP6 we współpracy z Prof. Andrzejem Teodorczykiem (Politechnika Warszawska), Prof. Vladimirem Molkovem (Ulster University), Prof. Dmitriem Makarovem (Ulster University) oraz Dr. Inż. Andrzejem Pękalskim (Shell UK). Głównym celem WP6 ‘Bezpieczne użytkowanie zrównoważonych paliw’ jest osiągnąć lepszy wgląd w zjawisko przejścia od spalania deflagracyjnego do detonacyjnego (ang. DDT) w mieszaninach węglowodorowych w rzeczywistych sytuacjach (w dużej skali przemysłowej). Wprowadzanie nowych zrównoważonych paliw wprowadza dodatkowe zagrożenia związane z występowaniem wybuchów, które muszą zostać zmniejszone. WP 6 pozwoli przez to lepiej zrozumieć te zagrożenia i wprowadzić nowe narzędzia do ich modelowania, a przez to wprowadzić strategie zmniejszania zagrożenia wybuchami.

Schemat stypendium w ramach projektu GENFUEL:

 • 2-letni pobyt (01.07.2015 – 30.06.2017), w siedzibie Shell’a (Manchester, UK),
 • 3-ci rok (01.07.2017-30.06.2018) – reintegracja z macierzystą uczelnią

Warsztaty GENFUEL:

 • Politechnika Warszawska, 30/09/2015-01/10/2015
 • Spotkanie przeglądowe w połowie trwania projektu – Bruksela, 28/01/2016 – 29/01/2016
 • Shell  UK, Londyn, 04/10/2016 - 05/10/2016
 • Dublin, 20/05/2017 - 21/05/2017

 Rozpowszechnianie wyników:

Konferencje:

 • XXIII International Symposium on Combustion Processes, Rynia, Poland, 3-6.9.2017:
  • Rudy W., Pekalski A, Makarov D., Teodorczyk A., Molkov V. ‘Modelling and Simulations  of gaseous deflagrations in closed vessels’
 •  26th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, 30.07.2017-4.08.2017, Boston, USA:
  • Jach A., Rudy W., Pekalski A., Teodorczyk A., ‘Validation of detailked chemical kinetics mechanisms for combustion of C2-C5 alkenes’
  • Rudy W., Jach A., Pekalski A., Teodorczyk A., ‘Chemical re action mechanisms validation based on ignitron delay time of C1-C5 hydrocarbons’

Publikacje (Przedłożone do periodyków Elsevier’a, w trakcie recenzji):

 • Rudy W., Pekalski A., Makarov D., Teodorczyk A., Molkov V., ‘Prediction of deflagrative explosions in variety of closed vessels‘
 • Rudy W., Jach A., Pekalski A., Teodorczyk A., ‘Chemical reaction mechanisms validation based on ignition delay time of C1-C5 hydrocarbons’
 • Jach A., Rudy W., Pekalski A., Teodorczyk A., ‘Validation of detailed reaction mechanisms for reproduction of self-ignition delay times of C2–C6 alkenes and acetylene’

Plany po zakończeniu projektu:

 • Współpraca pomiędzy Ulster University i Shell UK pozwoliła na złożenie dwóch nowych wniosków do Komisji Europejskiej w schemacie Marie-Curie.
 • Określone zostały braki w wiedzy dotyczącej procesu DDT: złożone dwa nowe wnioski o projekty badawcze do Narodowego Centrum Nauki.
 • Rozwój Laboratorium Detonacji Gazowych w Politechnice Warszawskiej na bazie zidentyfikowanych braków w dostępnej wiedzy nad procesem DDT – przyszły rozwój naukowy stypendysty Marie-Curie.

 

Strona domowa projektu:

www.genfuel.eu

genfuel

GENFUEL Mid-term review meeting – Brussels 2016