ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Cieślikiewicz Łukasz

Łukasz Cieślikiewicz

mgr inż. - Zakład Termodynamiki; pokój 208; e-mail; lukasz.cieslikiewicz@pw.edu.pl; tel. 22 234 52 23

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Kierownik Laboratorium Termodynamiki i Wymiany Ciepła

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Fotowoltaiczne systemy nadążne
 • Właściwości cieplne materiałów
 • Procesy cieplno-wilgotnościowe w materiałach porowatych
 • Alternatywne metody konwersji energii

 Dydaktyka:

 • Termodynamika II dla energetyków
 • Termodynamika II dla mechaniki i projektowania maszyn
 • Thermodynamics II
 • Nowoczesne Źródła i Konwersja Energii Odnawialnej
 • Energy Sources and Conversion

 Tematyka prac dyplomowych i przejściowych: 

 • Projekt koncepcyjno-ekonomiczny instalacji odnawialnych źródeł energii w domu jednorodzinnym.
 • Projekt koncepcyjno-ekonomiczny instalacji odnawialnych źródeł energii w domu wielorodzinnym.
 • Projekt koncepcyjno-ekonomiczny instalacji odnawialnych źródeł energii dla osiedla mieszkalnego.
 • Modernizacja stanowiska pomiarowo-dydaktycznego wymiennika rura w rurze
 • Badanie ciepła spalania różnych paliw
 • Badanie procesów cieplno-wilgotnościowych materiałów porowatych
 • Tematy własne

Ważniejsze publikacje:  

 • Cieślikiewicz Łukasz, Wasik Michał, Kubiś Michał [i in.] : Development of the experimental stand with centrally located specimen for the investigation of heat and moisture phenomena in porous building materials, w: Civil and Environmental Engineering Reports, vol. 29, nr 1, 2019, DOI:10.2478/ceer-2019-0005
 • Cieślikiewicz Łukasz, Łapka Piotr, Wasik Michał [i in.] : Development of the experimental stand for investigation of heating and drying phenomena in the porous building materials with one surface of the sample exposed to the flowing air, w: Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2018 (HTRSE-2018) / Kujawa Tomasz, Stachel Aleksander A., Zapałowicz Zbigniew ( red. ), E3S Web of Conferences, vol. 70, 2018, EDP Sciences, ss. 030031-030037, DOI:10.1051/e3sconf/20187003003
 • Cieślikiewicz Łukasz, Wasik Michał, Łapka Piotr [i in.] : Numerical investigation of flow stabilization in a channel with rapid change of flow direction, w: COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN ENGINEERING (TKI’2018): Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, AIP Conference Proceedings, vol. 2078, 2019, AIP Publishing, ISBN 978-0-7354-1806-6, ss. 0200901-0200906, DOI:10.1063/1.5092093
 • Kubiś Michał, Pietrak Karol, Cieślikiewicz Łukasz [et al.] : Investigations on thermal anisotropy of ceramic bricks, in: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy Systems in the Near Future: Energy, Exergy and Economics / Stanek Wojciech [et al.] ( eds. ), 2018, Institute of Thermal Technology, ISBN 978-83-61506-46-1, pp. 451-459
 • Kubiś Michał, Seredyński Mirosław, Cieślikiewicz Łukasz [et al.] : Experimental and numerical investigation on the impact of vacuum level on effective thermal conductivity and microstructure of carbon fibre reinforced epoxy composites manufactured by vacuum bag method, in: XIth International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer. May 21-24 2018, Cracow, Poland. Węglowski Bohdan ( eds. ), MATEC Web of Conferences, vol. 240, 2018, pp. 296-297 DOI:10.1051/matecconf/201824001015
 • Seredyński Mirosław, Kubiś Michał, Cieślikiewicz Łukasz [et al.] : The numerical investigation of the effective thermal conductivity of the carbon fiber reinforced epoxy composites manufactured by the vacuum bag method, in: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy Systems in the Near Future: Energy, Exergy and Economics / Stanek Wojciech [et al.] ( eds. ), 2018, Institute of Thermal Technology, ISBN 978-83-61506-46-1, pp. 735-743
 • Wasik Michał, Cieślikiewicz Łukasz, Łapka Piotr [et al.] : Initial credibility analysis of a numerical model of heat and moisture transfer in porous building materials, in: COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN ENGINEERING (TKI’2018): Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, AIP Conference Proceedings, vol. 2078, 2019, AIP Publishing, ISBN 978-0-7354-1806-6, pp. 0201061-0201066, DOI:10.1063/1.5092109
 • Bugaj Marcin, Cieślikiewicz Łukasz, Wiśniewski Tomasz: Badania materiałów odzieży ochronnej będącej w kontakcie z ciałami o podwyższonej temperaturze, in: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, vol. 58 (t. 2), no. 2, 2016, pp. 149-172

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • INNOOS - Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych, O ROB/0011/03/001 (2013-2016)
 • HIPERGOL - Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji, DOB-BIO8/07/01/2016 (2017)
 • DRYWALL – Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, POIR.04.01.02-00-0099/16 (2017- 2020)