ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Bujalski Wojciech / Publikacje

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 1. Bujalski W, Kuta J, Lewandowski J: Optymalizacja rozkładu obciążeń w elektrociepłowni zawodowej z wykorzystaniem uproszczonych charakterystyk, Materiały XVIII Konferencji „Zjazd Termodynamików” z 22, str. 161-168, Muszyna, 2-6 września 2002 r.
 2. Badyda K., Bujalski W., Lewandowski J., Miller A.: Steam turbines identification based on archived process data, Transactions of the Institute of Fluid Flow Machinery, 2003, vol 113, str. 76-83, udział 40% - recenzowana
 3. Bujalski W. Lewandowski J. Uzunow N.: On-Line Optimization of the Load Distribution in Power Generating Installation, Proc. of the International Conference on Power Engineering –03 (ICOPE-03), 2003, Vol. 3, pp. 383-388, udział 33%, recenzowana
 4. Badyda K., Bujalski W.: Analiza pracy elektrociepłowni z członem kondensacyjnym w warunkach uwolnionych cen, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje, z. 24 (2005) str. 25-34, 2005, 50%
 5. Bujalski W. Miller A.: Optymalizacja ruchu elektrociepłowni przemysłowej, Politechnika Warszawska Prace Naukowe. Konferencje, . z. 25 str. 105-103, 2007, 50%
 6. Bujalski W., Milewski J., Miller A. Rozproszona energetyka a ogniwa paliwowe, Turbomachinery, z. 132 Str. 47-65, 2007, 33%
 7. Bujalski W., Milewski J., Miller A.: Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych źródeł systemu energetyki rozproszonej, XX Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2008 r., Wrocław, 33%
 8. Bujalski W.: Rozproszona generacja energii elektrycznej i ciepła z punktu widzenia analizy ekonomiczno-technicznej, Przegląd energetyczny, Nr. 1, str. 35-38, 2009, 100%
 9. Bujalski W, Milewski J., Lewandowski J.: Economical analysis of biofuel fuelled hightemperature fuel cells, Proceedings of European Fuel Cell Technology & Applications - "Piero Lunghi Conference, 2009, ISBN 978-88-8286-211-4
 10. Badyda K, Bujalski W.: Modelowanie pracy zasobnika w celu prognozowania obciążenia elektrociepłowni, Rynek energii, 2009, nr 6 (85), str. 61-67, ISSN 1425-5960
 11. Badyda K., Bujalski W., Warchoł M.: Wykorzystanie akumulatora ciepła w dużych systemach ciepłowniczych, Prace naukowe, s. konferencje, Politechnika Warszawska, 2009, z. 26, str. 7-16
 12. Bujalski W., Lewandowski J.: Rozwój ciepłownictwo w warunkach ciągłych ograniczeń emisji SO2, NOx, oraz pyłu, Materiały konferencji, Forum Ciepłownictwa, Międzyzdroje, 2009
 13. Badyda K., Bujalski W., Opłocki D.: Wykorzystanie zasobnika ciepła w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w szczytach obciążenia elektro energetycznego w elektrociepłowni, Materiały konferencji, Rynek Ciepła, Nałęczów, 2009, str. 81-92
 14. Bujalski W., Deszczyński B., Niewiński G., Świrski K.: Projekt implementacji systemu optymalizacji sterowania zasobnikiem ciepła w elektrociepłowni, Prace naukowe, s. konferencje, Politechnika Warszawska, 2009, str. 99-111
 15. Badyda K., Bujalski W., Milewski J., Warchoł M.: Heat Accumulator in Large District Heating Systems – Simulation and Optimisation, ASME Paper GT2010-22031, 2010
 16. Badyda K., Bujalski W., Milewski J., Warchoł M.: Utilization the heat accumulator in large heating system, TechConnect, Paper nr 200, 2010
 17. Lewandowski J., Bujalski W., Wojdyga K.: Projekt Strategii rozwoju kogeneracji w Polsce – Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja numer 10/2011, T42, str. 383-387
 18. Badyda K., Błasiak M., Bujalski W., Niewiński G., Warchoł M.: Optymalizacja produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni wyposażonej w zasobnik ciepła na przykładzie EC Siekierki – Konferencja Rynek Ciepła, 2011
 19. Bujalski W., Badyda K.: Błasiak M., Warchoł M., Optymalizacja pracy dużego zasobnika ciepła na przykładzie wdrożenia w Vattenfall Heat Poland – Energetyka, nr 12, s. 832—837, 2011
 20. Badyda K., Bujalski W., Niewiński G., Warchoł M.: Selected issues related to heat storage tank modelling and optimisation aimed at forecasting its operation – Archives of thermodynamics, Vol. 32(2011), No. 3, str. 3-31
 21. Bujalski W., Świrski K., Lewandowski J.: Operational ways of enhancing the efficiency of electricity generation of the power and CHP plants – Journal of Power Technologies, Vol 91, No 3 (2011), str. 148-157
 22. Bujalski W. Konkurencyjność ekonomiczna źródeł rozproszonych w stosunku do systemów obecnie występujących, Archiwum Energetyki, tom XLI(2011), nr 2, 1–11
 23. 23. Futyma, K., Wołowicz, M., Milewski, J., Bujalski, W., Lewandowski, J, Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin z bloku ciepłowniczego, 2011, Rynek Energii 96 (5) , pp. 74-79
 24. Bujalski, W., Futyma, K., Use of gas in distributed sources in extensive heating systems, Archiwum Energetyki, tom XLII, nr 2, 1–11, 2012, pp – 69-80
 25. Bujalski, W,. Optimization of electricity and heat generation in large CHP plant equipped with a heat accumulator, Rynek energii, Nr 4(101), 2012, pp. 131-136
 26. Krzysztof Badyda, Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski,           New emission conditions of power industry as the Result of Implementation of the Climate and Energy package, Polish journal of environmental studies, Vol. 21, No. 5a, 2012, pp. 7-11
 27. Kamil Futyma, Wołowicz Marcin, Milewski Jarosław, Bujalski Wojciech, Lewandowski Janusz, Utilization of flue gas low temperature heat from the power unit, Rynek energii, Nr 95(96), 2011, 74-79
 28. Kamil Futyma, Wołowicz Marcin, Milewski Jarosław, Bujalski Wojciech, Zastosowanie węglanowego ogniwa paliwowego do separacji CO2 ze spalin, Chemik, 7 (2012) 506-suplement 7 Kongres Technologii Chemicznej 2012 Kraków
 29. Kamil Futyma, Wołowicz Marcin, Milewski Jarosław, Bujalski Wojciech, Jan Kucowski, Bernat Rafał, Experimental investigation of CO2 separation from lignite flue gases by Molten Carbonate Fuel Cell, International Renewable Energy Conference,