ITC / IT / Hysys

Hysys

Aspen HYSYS jest najczęściej stosowanym na rynku narzędziem do modelowania procesów, projektowania koncepcyjnego, optymalizacji, planowania, zarządzania aktywami i monitorowania wydajności produkcji ropy i gazu, przetwórstwa gazu, rafinacji ropy naftowej. Aspen HYSYS jest podstawowym elementem pakietu aspenONE® Engineering.

Na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa program HYSYS wykorzystywany jest w ramach przedmiotu Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych jak również do prac przejściowych, projektów obliczeniowych a także prac dyplomowych (zarówno magisterskich jak i inżynierskich). Wówczas stosowany jest on do modelowania i optymalizacji wielu obiektów w tym: wybranych bloków energetycznych, ogniw paliwowych, sekwestracji CO2, zgazowania węgla, rozprężaczy w przemyśle gazowniczym, sieci ciepłowniczych a także do modelowania dynamiki wybranych układów (np. CAES).