ITC / Projekty / NCBiR5 / Cel zadania

Cel zadania

Zespół realizujący Zadanie postawił przed sobą następujące cele w ramach realizacji Zadania badawczego.

Cel 1

Analiza procesu przygotowania budowy, projektowania, produkcji komponentów, budowy, odbiorów, rozruchu, prób przedeksploatacyjnych i eksploatacji elektrowni jądrowych pod kątem określenia tych materiałów, produktów i usług, których dostawy mogłyby być zrealizowane przez podmioty krajowe po ich uprzednim, odpowiednim przygotowaniu

Cel 2

Analiza potencjału polskich zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw inżynieryjno-projektowych, dostawców usług prawnych, doradczych, transportowych, logistycznych, jednostek naukowych i innych, pod kątem możliwości świadczenia usług, prowadzenia produkcji i wykonywania dostaw materiałów, urządzeń i systemów dla elektrowni jądrowych.

Cel 3

Określenie standardów technicznych i jakościowych świadczenia usług, prowadzenia produkcji i wykonywania dostaw przez podmioty, o których mowa w punkcie 2 na rzecz przygotowania budowy (w tym projektowania), budowy, odbiorów, rozruchu, prób przedeksploatacyjnych i eksploatacji (w tym remontów planowych i nieplanowych) elektrowni jądrowych.

Cel 4

Nawiązanie współpracy z podmiotami, o których mowa w punkcie 2, w zakresie działań przygotowawczych, szkoleniowych i organizacyjnych, dostosowania parametrów technicznych produkcji i usług oraz wdrożenia metod, narzędzi i systemów, w tym systemów zapewnienia jakości i kontroli jakości, wymaganych w związku z udziałem w budowie elektrowni jądrowych.

Cel 5

Opracowanie warunków i specyfikacji technicznych inspekcji, testowania, odbiorów, rozruchu i eksploatacji urządzeń i systemów elektrowni jądrowych, w tym w zakresie badań materiałowych (niszczących i nieniszczących), prób wytrzymałościowych, badań modelowych, analiz symulacyjnych, i innych.