ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Poszukiwani kandydaci do współpracy w projekcie

Poszukiwani kandydaci do współpracy w projekcie

Poszukiwani kandydaci do współpracy w projekcie

W Instytucie Techniki Cieplnej PW rozpoczynana jest realizacja projektu badawczego Analiza transportu energii w układzie uplastyczniania preform maszyny wydmuchowej oraz opracowanie zaawansowanych modeli matematycznych zachodzących tam procesów cieplno - przepływowych”

Instytut poszukuje kandydatów do współpracy w tym projekcie z grona studentów Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej oraz absolwentów zamierzających rozpocząć studia doktoranckie na tym wydziale.

Forma współpracy to zatrudnienie na okres realizacji projektu z równoczesną możliwością realizacji prac dyplomowych

Preferowanymi kandydatami są studenci/absolwenci kursu magisterskiego legitymujący się ugruntowaną wiedzą z zakresu mechaniki płynów oraz wymiany ciepła. Pożądane jest doświadczenie w pracy z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów (programu Fluent).

Bliższe informacje można uzyskać od:

dr inż. Piotra Krawczyka piotr.krawczyk@itc.pw.edu.pl

dr  inż. Mirosław Seredyński   miroslaw.seredynski@itc.pw.edu.pl