ITC / Projekty / MOLCAR

MOLCAR

Numer projektu: NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17/2020

Podmioty realizujące projekt: Lider projektu: Politechnika Warszawska; Partnerzy: Fuel Cell Poland; SINTEF AS

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jarosław Milewski prof. uczelni

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 074 710,05 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 6 074 710,05 zł

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 4 919 515,29 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 868 149, 76 zł

Okres kwalifikowalności kosztów: 1.10.2020-1.10 2023

Opis projektu:

Postępujące zmiany klimatyczne, w tym emisja CO2 z elektrowni zawodowych, są wyzwaniem dla szeroko pojętej energetyki – wymagana jest nie tylko wysoka efektywność procesu redukcji emisji, ale także jej możliwa bezinwazyjność w stosunku do technologii klasycznej. Opracowywana technologia z ogniwami paliwowymi MCFC będzie w stanie współpracować z różnymi źródłami spalin (jak elektrownie węglowe czy gazowe), a także, w razie potrzeby, przetwarzać wychwycony CO2 do postaci mogącej być bezpośrednio skierowaną do reaktora Sabatiera, czyli wytwarzać paliwo syntetyczne kierowane do sieci gazu ziemnego. W trakcie realizacji projektu zostanie opracowany modułowy system do separacji CO2 ze spalin pochodzenia energetycznego z wykorzystaniem technologii węglanowych ogniw paliwowych (MCFC). W przypadku wykorzystania wodoru wytworzonego ze źródeł odnawialnych, CO2 stanie się pośrednim magazynem energii elektrycznej do zastosowania na szeroką skalę, rozwiązując dwa kluczowe problemy: emisję CO2 i zagospodarowanie energii z niestabilnych źródeł odnawialnych przy jednoczesnym utrzymaniu elektrowni klasycznych (zarówno węglowych, jak i gazowych), które w takim układzie staną się ogniwem zamykającym obieg CO2 w środowisku naturalnym oraz ograniczą import paliw z zagranicy.

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Operatorem programu „Badania stosowane” jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej o NMF 2014-2021 na stronie https://eeagrants.org/

norway-grants
znaki_strona_www
ncbr_logo_z_czerwonym_napisem
znak-podstawowy-PL

Jesteśmy na EEA Norway Grants Media Library

https://www.eealibrary.org/?freetext=molcar

https://www.eealibrary.org/asset/45180/Project%20seminars%20-%20dissemination%20events%20held%20as%20part%20of%20the%20project%20communication%20plan

https://www.eealibrary.org/asset/45179/Project%20seminars%20-%20dissemination%20events%20held%20as%20part%20of%20the%20project%20communication%20plan

https://www.eealibrary.org/asset/45178/Project%20seminars%20-%20dissemination%20events%20held%20as%20part%20of%20the%20project%20communication%20plan

https://www.eealibrary.org/asset/45177/Project%20seminars%20-%20dissemination%20events%20held%20as%20part%20of%20the%20project%20communication%20plan

https://www.eealibrary.org/asset/45176/Project%20seminars%20-%20dissemination%20events%20held%20as%20part%20of%20the%20project%20communication%20plan

https://www.eealibrary.org/asset/45175/Project%20seminars%20-%20dissemination%20events%20held%20as%20part%20of%20the%20project%20communication%20plan

https://www.eealibrary.org/asset/45174/Project%20seminars%20-%20dissemination%20events%20held%20as%20part%20of%20the%20project%20communication%20plan

https://www.eealibrary.org/asset/45173/Project%20seminars%20-%20dissemination%20events%20held%20as%20part%20of%20the%20project%20communication%20plan

https://www.eealibrary.org/asset/45172/Project%20seminars%20-%20dissemination%20events%20held%20as%20part%20of%20the%20project%20communication%20plan

https://www.eealibrary.org/asset/45171/Project%20seminars%20-%20dissemination%20events%20held%20as%20part%20of%20the%20project%20communication%20plan

https://www.eealibrary.org/asset/45170/Project%20seminars%20-%20dissemination%20events%20held%20as%20part%20of%20the%20project%20communication%20plan

https://www.eealibrary.org/asset/44600/02_MCFC_stack_assembled_MOLCAR_2024

https://www.eealibrary.org/asset/44594/Hydrogen-powered%20Christmas%20tree

Trzecie wydarzenie informacyjne w projeckie Molcar – Łaziska Górne 21.03.2024 r.

W ramach planu komunikacji projektu MOLCAR, zorganizowano trzy wydarzenia informacyjne. Trzecie, ostatnie wydarzenie odbyło się dnia 21.03.2024 r. w elektrowni Łaziska, w której znajduje się jedyna na świecie instalacja wychwytu CO2 do produkcji energii elektrycznej przy użyciu ogniw paliwowych. Podczas seminarium szef grupy badawczej projektu – Prof. Jarosław Milewski oraz przedstawiciele obu konsorcjantów zaprezentowali wyniki projektu i ich praktyczne zastosowania w obiektach przemysłowych. Wydarzenie, zorganizowane w trybie hybrydowym, zgromadziło naukowców, studentów, przedsiębiorców i osoby pracujące w biznesie i przemyśle, które są postrzegane jako potencjalni odbiorcy rozwiązań technologicznych wypracowanych w ramach realizacji pakietów zadaniowych projektu. Dodatkowo, seminarium, z udziałem ekspertów w dziedzinie zrównoważonej energetyki i zagadnień związanych innowacyjnymi rozwiązaniami dla czystej energetyki, szczególnie z wychwytem dwutlenku węgla do produkcji energii, stworzyło platformę do wymiany poglądów, wiedzy, doświadczenia biznesowego oraz praktycznych zastosowań w temacie. 

Wszystkie seminaria projektowe zapewniły szerokie możliwości nawiązywania kontaktów z kluczowymi interesariuszami, liderami branży i innymi ekspertami w środowisku sprzyjającym współpracy i innowacjom.  

Galeria zdjęć 

Seminarium projektowe w Warszawie -13.06.2023

Dnia 13.06.2023 r. w Warszawie odbyło się seminarium projektowe z udziałem wszystkich konsorcjantów projektu. Na seminarium zaproszono studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy zapoznali się z tematyką prowadzonych prac badawczych (prezentacje wygłosili: prof. Jarosław Milewski, dr inż. Jakub Skibiński, dr Wen Xing, mgr inż. Aliaksandr Martsinchyk). Częścią praktyczną seminarium była wizyta w siedzibie Fuel Cell Poland (konsorcjant projektu), podczas której zwiedzano halę produkcyjną ogniw paliwowych, omawiano zagadnienia związane z produkcją ogniw i konstrukcją stosu paliwowego

Seminarium projektowe – Oslo, Norwegia, 19.07.2022

Dnia 19 lipca 2022 w Oslo (Norwegia), odbyło się otwarte seminarium projektowe z udziałem wszystkich konsorcjantów projektu. Podczas seminarium zaprezentowano dotychczasowe wyniki badań w ramach poszczególnych pakietów zadaniowych, jak również dyskutowano o dalszej realizacji prac. Spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym, otwartym dla potencjalnych zainteresowanych tematyką.

Seminarium projektowe jest jednym z elementów planu komunikacji w projekcie. Planuje się organizację jeszcze 2 podobnych spotkań.

Prezentacje i Zdjęcia

Wizyta przedstawicieli Komitetu Programu „Badania stosowane” w PW

Dnia 8.6.2022 r. odbyło się spotkanie Komitetu Programu „Badania stosowane” z zespołem badawczym projektu MOLCAR. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu, przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Norweskiej Rady Badań, Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Podczas spotkania szef grupy badawczej projektu – prof. Jarosław Milewski – przedstawił postęp i realizację prac badawczych w projekcie MOLCAR, jak również opowiadał o planie działań na kolejne miesiące.

2022 - Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego na stanowisku specjalista ds. modelowania ogniw paliwowych typu MCFC, Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wyciągu laboratoryjnego, Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego na stanowisku specjalista ds. modelowania mikrostruktur komponentów ogniw paliwowych MCFC, Dostawa pieca laboratoryjnego do obróbki cieplnej w atmosferach gazowych w temperaturze do 1000-1100C

2021 - Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego na stanowisku specjalisty ds. projektowania stosu ogniw paliwowych typu MCFC.

Termin składania ofert: 23/04/2021 godz. 12:00