ITC / Struktura

Struktura

 
Utworzenie w Polsce silnego i nowoczesnego Instytutu Techniki Cieplnej, który pełniłby wiodącą rolę w kraju - zarówno naukową jak i dydaktyczną - w zakresie szeroko pojętej techniki cieplnej podjął się w 50 latach prof. Bohdan Stefanowski. Instytut według zamierzeń prof. Stefanowskiego miał powstać jako federacja Katedr; jednakże trzon przyszłego Instytutu miały stanowić bezpośrednio podległe Profesorowi: Katedra Teorii Maszyn Cieplnych, tworzona Katedra Chłodnictwa i Zakład Termoenergetyki Polskiej Akademii Nauk. Oprócz wymienionych Katedr i Zakładu w budynku Instytutu Techniki Cieplnej znajdowały się: Katedra Kotłów Parowych, Katedra Turbin Cieplnych, Katedra Silników Wodnych i Pomp, Katedra Silników Spalinowych i Katedra Urządzeń i Aparatury Przemysłowej. Wymienione wyżej 7 Katedr i jeden Zakład PAN wraz z powołanym Zespołem Organizacyjnym utworzyło w roku 1961 roku Instytut Techniki Cieplnej